În vederea unei acţiuni în justiţie privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se plăteşte o taxă judiciară de 100 lei.

Ce se întâmplă în cazul persoanei juridice ?

Cuantumul taxei de mai sus este stabilit prin art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În cazul pe care îl prezentăm, o societate a formulat o cerere de chemare în judecată – acţiune în concurenţă neloială – şi pentru care i s-a pus în vedere de către instanţă că trebuie să completeze taxa judiciară de timbru pentru primul petit (încetarea imediată a tuturor practicilor comerciale incorecte), conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar pentru cel de-al doilea petit (plata despăgubirilor în vederea reparării integrale a prejudiciului moral şi de imagine), potrivit art. 3 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 13 lit. c) din acelaşi act normativ, sub sancţiunea anulării cererii ca insuficient timbrată.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 prevede, la art. 3 alin. (1) lit. f) şi art. 13 lit. c), că “acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: […] f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei, iar “acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: […] c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale – 300 lei“.

Cauza fiind în stare de judecată, societatea a ridicat excepţie de neconstituţionalitate, susţinând că  dispoziţia normativă conţinută în art. 7 din OUG nr. 80/2013 limitează în mod arbitrar dreptul persoanelor juridice de a solicita şi obţine plata daunelor morale pentru remedierea atingerilor ce au fost aduse drepturilor lor nepatrimoniale. Ca atare, apreciază că persoanele juridice sunt în aceeaşi situaţie cu persoanele fizice, au interese similare, însă dispoziţiile de lege supuse controlului de constituţionalitate instituie un tratament juridic diferit, sub forma unui privilegiu în favoarea persoanelor fizice, cu privire la stabilirea taxei judiciare de timbru în cauze având acelaşi obiect, respectiv repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor nepatrimoniale – a mai apreciat autoarea criticii formulate. 

O normă derogatorie

Curtea a arătat că dispoziţia legală supusă controlului de constituţionalitate reprezintă o normă cu caracter special, derogatorie de la norma generală cuprinsă în art. 3 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, care consacră regula stabilirii taxei judiciare de timbru, prin calcul procentual asupra cuantumului pretenţiilor din acţiunile şi cererile evaluabile în bani. Ca atare, art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013 NU supune taxei judiciare de timbru speciale de 100 lei orice pretenţii legate de daunele morale, ci doar pe acelea prin care se invocă atingeri aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice.

Pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale şi morale suferite ca urmare a unei practici de concurenţă neloială sunt aplicabile dispoziţiile din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale care, prin art.7 alin.(1) prevede că în vederea intereselor de mai sus orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanţelor de judecată competente, în condiţiile de procedură stabilite de legea concurenţei.

Prin urmare, având în vedere reglementările criticate raportate la obiectul cauzei – acţiune în concurenţă neloială – în cadrul căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că acestea nu au legătură cu soluţionarea cauzei, motiv pentru care a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate.

Excepţia de neconstituţionalitate fiind respinsă, societatea trebuie să se conformeze dispoziţiilor care prevăd aplicarea taxei judiciare de timbru, prin calcul procentual asupra cuantumului pretenţiilor din acţiunile şi cererile evaluabile în bani, aşa cum i s-a pus în vedere de instanţa chemată cu soluţonarea cauzei.

Decizia nr. 211/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 439/2016. 

Ai nevoie de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here