Ministerul Turismului a publicat, pe 11 octombrie 2019, proiectul de ordonanță de urgență pentru acordarea voucherelor de vacanță de la 1 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2025, care prevede ca biletele să fie digitalizate, și nu pe suport hârtie, ca până acum.

De asemenea, sunt reglementate condițiile pentru angajații care optează pentru voucherele pentru extrasezon, la o valoare mai mare decât cele obișnuite.

Oficialii instituției argumentează că digitalizarea voucherelor va avea ca impact diminuarea costurilor logistice, o securitate crescută a sistemului, dar și eliminarea cheltuielilor de transport efectuate pentru trimiterea si rambursarea voucherelor: “Acordarea voucherelor de vacanță exclusiv pe suport electronic va conduce de asemenea la creșterea numărului de comercianți care acceptă instalarea unui terminal de plată POS, contribuind astfel la creșterea acceptării plății cu carduri”, se mai arat[ ]n nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit Institutul Național de Statistică, România a înregistrat anul acesta o creștere de 4,1% în primul semestru a numărului de turiști în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, creștere datorată, cel mai mult, voucherelor de vacanță, potrivit analizelor financiare comunicate și de mediul privat.

Voucherele de vacanță au valoarea de 1450 lei sau 2.080 lei în extrasezon.

Potrivit proiectului, angajații pot primi în cursul unui an calendaristic o singură categorie de vouchere de vacantă, vouchere de vacantă cu utilizare pentru un an de zile sau vouchere de vacantă pentru utilizare în extrasezon, în funcție de opțiunea beneficiarului exprimată până la data de 1 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. Această opțiune nu poate fi schimbată în decursul anului.

Art. 2 – (21) – În sensul prezentei ordonanţe:

a) termenul ”voucher de vacanţă”, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, va fi interpretat ca făcând referire inclusiv la voucherul de vacanță pentru utilizare în extrasezon.

b) prin „extrasezon” se înțelege perioada aprilie – mai și perioada octombrie – noiembrie a fiecărui an calendaristic.

(22) – Voucherele de vacanţă sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

După alineatul (25) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatul (26) și alineatul (27), care vor avea următorul cuprins:

(26) – Voucherele de vacanţă pentru utilizare în extrasezon sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice care sunt prestate în perioada aprilie-mai și octombrie-noiembrie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(27) – Voucherele de vacanță pentru extrasezon nu pot fi utilizate pentru achiziția online a pachetelor de servicii turistice, cu excepția situației în care unitatea afiliată implementează procese și proceduri operaționale pentru identificarea acestora în momentul efectuării plății. În aceste cazuri, unitatea afiliată trebuie să înştiinţeze unitatea emitentă să configureze caracteristicile suportului electronic în sensul efectuării de plăţi online.

Proiectul reglementează și regimul contravențiilor și al sancțiunilor, pentru unele dintre încălcările legii fiind prevăzute și pedepse cu închisoarea.

Art. 7 – (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 25 puncte – amendă şi interzicerea pentru doi ani a dreptului de a accepta  vouchere de vacanță ca modalitate de plată,  fapta unității afiliate de a accepta vouchere de vacanță pentru utilizare în extrasezon pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice prestate în altă perioadă decât aprilie – mai și octombrie – noiembrie.

(7) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii.

Art. 71Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 lună la 3 luni sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să conducă la realizarea unui profit material sau financiar:

a) utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanță pentru achiziţionarea de servicii care nu fac obiectul turismului intern;

b) acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu fac obiectul turismului intern.

Pentru o perioadă de 10 zile, proiectul va sta în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Turismului, apoi va fi adoptat de Guvern prin Ordonanță de urgență.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here