Camera Deputaţilor a aprobat cu 303 voturi „pentru”, 12 „abţineri” şi niciun vot „contra” proiectul de lege care introduce noi modificări şi completări asupra OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în limita a 6 salarii minime pe economie, respectiv 6.300 de lei.

Proiectul de act normativ va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial (cel mai probabil în luna iulie), în acest moment fiind necesară şi aprobarea prin decret prezidenţial.

Ce sunt voucherele de vacanţă şi cine le primeşte?

Voucherele de vacanţă reprezită bonuri de valoare, emise de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice şi acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de muncă.

În cazul angajaţilor din sistemul public, se vor acorda doar vouchere, nu şi bani sau prime, în urma unui amendament adoptat de deputaţi.

În cazul angajaţilor din sistemul privat, rămâne la latitudinea angajatorului dacă acordă prime sau vouchere de vacanţă, cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă, în funcţie de sumele prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate. Acordarea primelor sau voucherelor de vacanţă va fi stabilită de comun acord cu sindicatele şi va fi menţionată în mod obligatoriu în contractele colective de muncă aplicabile la nivel de unitate.

Deşi aceste tichete sunt deductibile şi scutite de la plata contributiilor şi taxelor salariale, cel mai probabil, această măsură nu va fi aplicată decât de firmele profitabile sau cu suficiente resurse financiare, care vor dori să îşi stimuleze angajaţii, dar abia de anul următor, nefiind prevăzute sumele necesare în bugetele pe 2015.

Atenţie! Potrivit art.1, alin. (9), angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă.

Valoarea voucherelor de vacanţă

Salariaţii pot primi vouchere de vacanţă, o singură dată pe an, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. În acest moment, salariul minim pe economie este stabilit la 975 de lei, însă valoarea lui va creşte, de la 1 iulie 2015, la 1.050 de lei lunar, conform HG nr. 1091/2014.

Astfel, angajaţii ar putea beneficia de vouchere de vacanţă de până la 6.300 de lei.

Atenţie! Aceste tichete sunt integral suportate de către angajator:  

– pentru sectorul bugetar: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale;

– pentru sectorul privat: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Sumele corespunzătoare voucherelor acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Vouchere de vacanţă electronice

Un alt amendament introdus stabileşte eliberarea voucherelor de vacanţă şi în format electronic, nu doar pe hârtie.

Angajatorul stabileşte sub ce formă acordă tichetele (electronic sau pe suport hârtie) de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.

Fiecare voucher de vacanţă pe suport electronic este valabil numai dacă are înscrise următoarele menţiuni:

 • emitentul şi datele sale de identificare;
 • angajatorul şi datele sale de identificare;
 • numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului;
 • perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă;
 • interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;
 • elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Voucherele electronice pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea pachetelor de servicii turistice.

Atenţie! Voucherele de vacanţă electronice nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.

Valabilitatea voucherelor

Fiecare voucher de vacanţă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:

 • emitentul şi datele sale de identificare;
 • valoarea nominală a voucherului (10, 20, 30, 40 sau 50 lei);
 • angajatorul şi datele sale de identificare;
 • numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului;
 • spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;
 • interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii;
 • perioada de valabilitate a utilizării voucherului;
 • interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;
 • elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Potrivit noilor modificări asupra OUG nr. 8/2009, tichetul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii (fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport).

Utilizarea voucherelor de vacanţă

Voucherele de vacanţă pot fi folosite doar în structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism.

Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat.

Ai nevoie de OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

 1. sper sa fie si specificat daca persoana care primeste acest tichet de vacanta poate lua unul sau 2 persoane din familie sau 2 prieteni sau daca poate merge alta persoana in locul meu.

 2. O intrebare simpla: DE CE credeti ca angajatii din invatamant (cadrele didactice, personalul auxiliar…) NU vor beneficia de prevederile acestei Legi? Doresc un raspuns clar, fara ambiguitati.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here