16 Decembrie, 2017

Vorbim cu adevărat despre o majorare a indemnizaţiei minime pentru creşterea copilului?

Prin OUG nr. 82/2017 s-a stabilit că indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului (ICC) nu va mai fi raportată la salariului minim brut pe țară garantat în plată, ci la indicatorul social de referinţă (ISR). Măsura, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, este prezentată ca o creştere de la 1.233 lei la 1.250 lei, însă în urma unor calcule pe care vi le prezentăm în continuare, reiese că majorarea indemnizaţiei minime pentru creşterea copilului ar fi fost mult mai consistentă dacă s-ar fi menţinut reglementările actuale, pe fundalul viitorului salariu minim brut anunţat a ajunge la valoarea de 1.900 lei.

Calcul 1. Cât este indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului acum?

La art. 2 alin. (2) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor se stabileşte că indemnizaţia nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată. În acest moment, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.450 lei. De unde rezultă următorul calcul:

85% din 1.450 lei (salariu minim actual) = 1.232,5 lei (ICC minimă)

Pentru a ne fi mai uşor în continuare, vom rotunji valoarea actuală a ICC minimă la 1.233 lei.

Calcul 2. Cât va fi ICC de la 1 ianuarie 2018, conform OUG nr. 82/2017?

OUG nr. 82/2017 vine cu modificări asupra alineatului menţionat mai sus, după cum urmează – cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (ISR).

Valoarea indicatorului social de referință, prevăzută la art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, este de 500 lei şi nu a mai fost modificată de ani de zile. Aşadar, astfel arată calculul 2:

2,5 x 500 (ISR) = 1.250 lei (ICC minimă)

Comparând cele două valori, rezultă o majorare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului de aproximativ 17 lei.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 82/2017 asupra OUG nr. 111/2010 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

indemnizatie crestere copil 2018

Calcul 3. Cât ar fi fost ICC, raportat la un salariu minim brut de 1.900 lei?

La sfârşitul lunii octombrie, Ministrul Muncii propunea majorarea salariului minim pe economie de la 1.450 lei, cât este în prezent, la 1.900 lei, începând cu 1 ianuarie 2018. Deşi măsura nu a fost adoptată prin act normativ oficial până acum, premierul a declarat chiar vinerea trecută că măsura va fi inclusă într-o hotărâre de Guvern adoptată o dată cu proiectul de buget pe 2018, „în zece zile maxim”.

Plecând de la această premisă, ne-am permis un calcul ipotetic al ICC care arată că majorarea indemnizaţiei ar fi fost mai consistentă în situaţia în care s-ar fi păstrat raportarea la salariul de bază minim brut (nu la ISR), concomitent cu creşterea anunţată a acestuia până la 1.900 lei.

85% din 1.900 lei (salariu minim de la 1 ianuarie 2018) = 1.615 lei (ICC minim)

În concluzie, această majorare ar fi presupus cu 382 lei mai mult în buzunarele părinţilor (1.615-1.233), faţă de majorarea de 17 lei care va avea loc în realitate.

NOTĂ: Vă reamintim că se menţine plafonarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului la nivelul maxim de 8.500 lei.

De ce a fost raportată indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului la ISR?

Da, din punct de vedere strict matematic, indemnizaţia minimă de creştere a copilului se va majora cu 17 lei, în lumina modificărilor introduse de OUG nr. 82/2011. Majorarea putea fi mai consistentă, dacă nu se trecea la raportarea ICC la ISR, în contextul viitorului salariu minim de 1.900 lei (încă aflat în stadiul de discuţie). Legiuitorul motivează însă această schimbare chiar în preambulul ordonanţei publicate vineri în Monitorul Oficial, pasaj pe care îl redăm mai departe:

„[...] potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul beneficiilor de asistență socială se stabilește în raport cu indicatorul social de referință a cărui valoare este prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, beneficiile de asistență socială, inclusiv alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale sau prestațiile destinate persoanelor cu dizabilități sunt stabilite în raport cu indicatorul social de referință, singurul beneficiu care nu are această raportare fiind constituit de indemnizația pentru creșterea copilului prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare,

întrucât în acordarea beneficiilor de asistență socială este necesar să existe un mod unitar de abordare și o corelare cu măsurile din domeniul ocupării, astfel încât beneficiile de asistență socială să nu determine un grad ridicat de dependență al beneficiarilor,

având în vedere cele prezentate anterior, se impune și corelarea cuantumului minim al indemnizației pentru creșterea copilului cu celelalte beneficii de asistență socială și raportarea acesteia la indicatorul social de referință.”

Ai nevoie de OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu