Comisia Europeană continuă lucrările pentru reforma în domeniul ajutoarelor de stat, în perspectiva stabilirii unui nou cadru legal care să guverneze ajutoarele de stat în perioada 2014-2020.

Noul regulament cadru, care influenţează şi progresul privind alte regulamente, urmează să fie supus discuţiilor la începutul acestei luni.

Cele mai importante aspecte asupra cărora se concentrează lucrările, în prezent, sunt următoarele.

Regula de minimis, al cărei plafon (200.000 euro) este puţin probabil că va fi mărit – procesul de consultare publică a fost finalizat la 15 mai 2013;

Regulile de exceptare, ce ar putea fi extinse pentru a include măsuri care să stimuleze investiţiile în:
– infrastructura de cercetare;
– conceptul de inovare în sensul sau cel mai larg – de exemplu, inovarea non-tehnologică (textul ar putea face referire la noţiunea de cunoaştere, nu la cea de tehnologie);
– asistenţa acordată în situatii de dezastre naturale.
În contextul regulamentului privind exceptarea, intensitatea ajutorului este un subiect în privinţa căruia multe ţări ar putea agrea o creştere, în următoarele condiţii:
• Pragurile care presupun necesitatea unei notificări ar putea fi dublate la 40 milioane de euro pentru activităţi de cercetare fundamentală desfăşurate de întreprinderi mici, 20 milioane de euro pentru cele mijlocii şi 15 milioane de euro pentru activităţile demonstrative.
• Conceptul de personal cu înalta calificare ar trebui extins.
• Lista costurilor eligibile ar trebui simplificată, la fel şi metoda utilizată pentru determinarea valorii ajutorului. În această privinţă, discuţiile vizează şi:
– abordarea sprijinului acordat clusterelor şi a cerinţei privind degresivitatea care se aplică subvenţiilor operaţionale pentru clustere. Discuţia privind definirea sau tipologia clusterelor este deschisă;
– clarificări în privinta evaluării proiectelor de cercetare pe scară largă.
• Acordarea de ajutoare pentru întreprinderile mari, situate în afara regiunilor celor mai avansate (Art. 87, 3c): discuţiile indică interzicerea sau autorizarea nivelului investiţiei iniţiale în regiune.
• Plafonul anual privind ajutorul în forma capitalului de investiţii ar putea fi crescut de la 2,5 milioane la 10 milioane euro.
Consultarea publică pentru regulamentul general privind exceptările a fost lansată pe 8 mai 2013 şi este deschisă până la data de 28 iunie 2013.

Sursa: ADR Nord Est

Cadru legal în ROMÂNIA – reglementări recente

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007;
• Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare.

 Integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau cluster se regăseşte în Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”. Recentul Ordin nr. 458/452/529, publicat în Monitorul oficial nr. 264 din 10 mai a.c., stabileşte cheltuielile eligibile pentru clustere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile schemelor de ajutor de stat corespunzătoare.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here