Zeci de parlamentari de la PSD, UDMR și PNL au inițiat un proiect legislativ care modifică trei acte normative din domeniul asigurărilor în cazul accidentelor de muncă, pentru ca voluntarii angajați pe bază de contract la inspectoratele de situații de urgență să beneficieze de aceeași indemnizație și aceleași condiții ca angajații inspectoratelor.

Este vorba, practic, de asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale și indemnizația pentru cei care au suferit un accident de muncă pe perioada unei intervenții. Sumele vor fi date doar pe perioada în care voluntarii participă la acțiunile ISU.

Inițiatorii susțin, în expunerea de motive, că și voluntarii, la fel ca angajații ISU, pot suferi oricând accidente care pot duce la invalidități, temporare sau permanente, sau chiar situații de pierderi de vieți omenești: “Prin pierderea totală sau parțială a capacității de muncă, voluntarii, în lipsa reglementării, nu au asigurat dreptul la o pensie de invalidiate, drept pentru care ar trebui să beneficieze chiar dacă activitatea nu constituie obiectul unui raport juridic de serviciu sau de muncă în temeiul unui contract individual de muncă”, mai argumentează parlamentarii.

Primul act normativ modificat este OG nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. La art. 5, după alin. (2) se adaugă alin. (3) și alin. (4):

(3) În timpul desfășurării activității în cadrul serviciilor de urgență voluntare, pe perioada participării la intervenții, voluntarii beneficiază de drepturile profesioniștilor în domeniu, cu excepția drepturior salariale.

(4) În caz de accident suferit în timpul intervenției de urgență, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) și art. 331 din Legea nr. 346/2002.

Se modifică şi Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, după art. 33 se fiind introdus art. 331, cu următorul cuprins:

(1) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) care au suferit un accident de muncă în timpul intervenției în situații de urgență, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă și se plătește de către casele teritoriale de pensii din fondurile cu această destinație.

De asemenea, în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, art. 30, alin. (1), lit. d) se modifică astfel:

d) Accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativă pentru salvarea de vieți omenești, precum și accidentul suferit în timpul intervenției de urgență, pe durata efectuării serviciului de voluntriat orgnizat conform prevederilor legale.

Proiectul legislativ care modifică și completează toate cele trei acte normative susmenționate a fost pus în dezbatere publică la Senat, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de OG nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here