Un proiect legislativ de modificare și completare a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice prevede includerea, ca infracțiune și contravenție, a violenței cibernetice, nedefinită clar cu acest obiect în legislația românească.

Inițiatorii proiectului de lege, pus în dezbatere publică la Senat, susțin că violenţa cibernetică a fost definită de către Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi ca fiind acea manifestare antisocială care presupune hărţuirea online, urmărirea online prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pornografia neconsensuală, ameninţări cu violenţa fizică şi/sau sexuală prin e-mail, mesaje text sau online, discursuri de incitare la ură, limbaj care denigrează, insultă, ameninţă sau este adresat unei persoane din cauza identităţii (genului) acesteia şi a altor trăsături.

“Acestea sunt forme ale violenţei prin mijloace digitale, în spaţiul virtual, iar posibilitatea agresorilor de a-şi păstra anonimitatea în spaţiul virtual agravează riscurile cu care se confruntă victimele. Totodată, în spaţiul virtual agresorii au acces la victimă în permanenţă, fără restricţii, ceea ce potenţează efectele negative ale violenţei. Propagarea rapidă a mesajelor prin reţelele de socializare, dublată de audienţa extinsă la care agresorii pot dobândi acces în mediul online, adesea fac imposibilă intervenţia rapidă a autorităţilor în prevenirea conţinutului cu potenţial negativ asupra victimei. Ameninţările la adresa victimei/victimelor pot fi private sau publice, pe forumuri şi/sau grupuri de discuţie, publicaţii online”, mai argumentează parlamentarii care propun modificarea legii.

Actele normative în vigoare nu prevăd violența cibernetică în mod special, aceste fapte putând fi încadrate, din punct de vedere penal, la infracțiunile de violență în familie (art. 199 Cod penal), șantaj (art. 207 Cod penal), hărțuire (art. 208 Cod penal) sau violarea vieții private (art. 226 Cod penal), însă faptele incriminate astfel acoperă doar o parte din aspectele manifestate prin violență cibernetică. Neîndeplinirea cumulativă a acestor aspecte a dus la propunerea de față, care va completa Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, care prevede, la Cap. VI, mai multe contravenții specifice:

– Titularii obligației de a acorda adăpost victimelor agresate – art. 40, alin. (1)

– Comitentul actelor de violență domestică (ce include și violența cibernetică) – art. 40, alin. (3)

– Victima actelor de violență – art. 40, alin. (2)

– Autoritățile publice locale, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 13, alin. (1) și/sau art. 16, alin. (2)

Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:În sensul prezentei legi, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

La articolul 4 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:violenţa cibernetică – hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, ameninţări online, publicarea non-consensuală de informaţii şi conţinut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private şi orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicaţiile sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria, ameninţa, reduce la tăcere victima.

La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin organismele aflate în coordonare responsabile de prevenirea, analiza, identificarea şi reacţia la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice, are obligaţia de a efectua demersurile necesare pentru a dezvolta campanii de sensibilizare publică privind violenţa cibernetică şi să ofere asistenţă practică autorităţilor centrale şi locale în prevenirea şi răspunsul la violenţa cibernetică. împreună cu instituţiile prevăzute la art. 8, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale stabileşte, promovează şi bugetează programe destinate unei game largi de utilizatori pentru alfabetizare.

După dezbaterile de la Senat, indiferent de vot, proiectul legislativ va fi supus dezbaterii plenului Camerei Deputaților, forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 217/2003? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here