De astăzi, părinţii îşi pot înscrie copiii la grădiniţă pentru anul şcolar 2017-2018, Ministerul Educaţiei Naţională publicând în acest sens un comunicat de presă prin care atenţionează că, pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, vor avea loc succesiv următoarele etape, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ:

 • începând cu 8 mai – reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018;
 • începând cu 22 mai – înscrierea copiilor nou-veniţi.

Prin dispoziţiile date de Minister, grădiniţele sunt obligate să afişeze, la loc vizibil, intervalele orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor, precum şi:

 • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

ATENŢIE! În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

La ce unitate de învăţământ poate fi înscris un copil?

Părintele poate opta:

 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este automat înscris.
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

Criterii de departajare

În situaţia în care, într-o grădiniţă, numărul cererilor de înscriere de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

Aşadar, dacă numărul cererilor de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil (se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile de mai sus, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criterii).

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică după aplicarea criteriilor generale,

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea copiilor la grădiniţă?

Potrivit Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3247/2017, sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere-tip de înscriere – poate fi completată şi validată direct la unitatea de învăţământ sau online(aici), caz în care, după completarea cererii părintele va trebui să meargă la grădiniţă, pentru validarea acesteia;
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare – în cazul copilului care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2017 inclusiv;
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice – în cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, părinţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare prezentate mai sus.

IMPORTANT! Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Ai nevoie de Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here