Potrivit Legii nr. 448/2006, persoanele cu handicap beneficiază de o serie de drepturi în ceea ce priveşte sănătatea, educaţia, locuinţa, transportul, petrecerea timpului liber, asistenţa juridică şi facilităţile fiscale, cele mai importante aspecte urmând a vi le prezenta punctual în continuare.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Sănătate şi recuperare

Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru.

În vederea asigurării asistenței de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;
 • servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Educaţie

Persoanele cu handicap au acces liber și egal la orice formă de educație, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale acestora.

Elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele școlare.

Studenții cu handicap grav și accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești.

De asemenea, preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învățământ.

Locuinţa

Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi: 

 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane.

Beneficiază de aceste prevederi și familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.

Totodată, scutirea de la plata chiriei se acordă şi adultului cu handicap accentuat.

Cultură, sport, turism

Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive.

Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, astfel:

 • adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate;
 • adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

Transport

Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.

Beneficiază de această prevedere și următoarele persoane:

 • însoțitorii persoanelor cu handicap grav/accentuat, în prezența acestora;
 • însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora;
 • asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

În ceea ce priveşte transportul interurban, persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitate, cu orice tip de tren, la alegere, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Această gratuitate se acordă şi însoțitorilor persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora şi asistenților personali.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Acest drept îl au şi  însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora.

Asistenţă juridică

În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, este în imposibilitate totală sau parțială de a-și administra bunurile personale, aceasta beneficiază de protecție juridică sub forma curatelei sau tutelei și de asistență juridică.

Dacă persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanța judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administrației publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură protecția și îngrijirea persoanei cu handicap.

Părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum și organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta în fața instanțelor judecătorești competente.

Facilităţi financiar-fiscale

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani.

În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Beneficiază de aceste măsuri și familia/persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat.

De asemenea, persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata rovinietei (tariful de utilizare a rețelelor de drumuri naționale).

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Toatesi frumoase in cazul in care functionarii de la directiile judetene ar respecta legea.In Baia Mare Maramures fara un commission consistent (MITA) nici nuse face dosar de handicap.Personal am constatat,fiind in Pensie de invaliditate accentuat am depus dosarul pentru a primii gratuitate ori reducere de la transport in comun si am fost refuzat.Sunt complect orb de un ochi dar raspunsul a fost ca nu beneficiez de acest drept iar culmea este ca:intamplator am cunoscut o persoana careeste complect sanatos neavand nici ochelari beneficiaza inclusive de un ajutor consistent sub forma de bani.

 2. Mie nu imi da imi prumut banca pentru o Locuinta Sosiala sau pentru o casa se vase foarte multa discriminare
  Nu se respecta Legea 448 dat din 2006 articolul 1.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here