Din 23 iunie 2017, primăriile pot să închirieze persoanelor şi familiilor evacuate din propriile locuinţe, în urma procedurilor de executare silită, locuințe de sprijin pe o perioadă de 5 ani, contra unei chirii care nu va depăși 10% din venitul net lunar.

Măsura a fost reglementată prin Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 20 iunie 2017.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Principalele dispoziţiile introduse prin Legea nr. 143/2017:

1. Se introduce noţiunea de “Locuință de sprijin”. Prin modificările şi completările Legii locuinței nr. 114/1996, se introduce noţiunea de “Locuință de sprijin” cu sensul de “Locuință cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, și a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”.

2. Primăriile repartizează, prin contracte de închiriere, locuințele de sprijin persoanelor și familiilor care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințe, în urma neachitării obligațiilor derivate din contractele de credit ipotecar. Locuințele de sprijin se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le-au cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local. De aceste locuințe pot beneficia persoanele și familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințe, în urma neachitării obligațiilor derivate din contractele de credit ipotecar.

3. Primăriile încheie contractele de închiriere pentru locuințele de sprijin pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, contra unei chirii care nu va depăși 10% din venitul net lunar. Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situată locuința de sprijin.

4. Persoanele sau familiile care dețin în proprietate o altă locuință nu pot beneficia de locuințele de sprijin. Nu pot beneficia de locuințe de sprijin, persoanele sau familiile care: dețin în proprietate o altă locuință şi dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

5. Primăriile ar putea să încheie contracte de închiriere pentru locuințele de sprijin şi pentru alte categorii de persoane. În cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuințelor de sprijin la nivelul unei autorități ale administrației publice locale este, timp de cel puțin un an, constant mai redus decât numărul locuințelor de sprijin aflate în proprietatea autorității administrației publice locale, aceasta poate aproba închirierea locuințelor de sprijin și altor categorii de solicitanți. Legea nu specifică persoanele care ar putea intra în categoria „altor categorii de solicitanți”.

6. Contractul de închiriere a locuințelor de sprijin se poate rezilia în anumite condiţii. Contractul de închiriere se poate rezilia:

• la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;

• la cererea proprietarului, în cazul în care:

– chiriașul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;

– chiriașul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;

– chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriașului;

– chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.

7. Dreptul de locuire a locuinţelor de sprijin nu este transmisibil. Beneficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii, după caz.

8. Primăriile nu pot înstrăina locuințele de sprijin. Locuințele de sprijin aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu pot fi înstrăinate de către acestea. 

Ai nevoie de Legea locuinţei nr. 114/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua ma numesc ionut s. in urma cu 15 ani am fost evacuati din cssa …am dosar pentru optinerea unei locuinte sociale la sec 1 din 2011…in momentul de fata stau cu chirie cei de la primarie imi deconteaza chiria 750 lei lunarii…dar este prea mica pentru preturile din piata…am un copil si sunt intretinator de familie cum pot benificia de o locuinta de sprijin?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here