25 Septembrie, 2017

VIDEO: Cum obţinem viza de flotant în 2017?

V-aţi mutat în alt oraş şi doriţi să vă faceţi o viză de flotant (viză de stabilire a reşedinţei)? Atunci trebuie să ştiţi de ce acte aveţi nevoie pentru acordarea acesteia şi care sunt paşii de urmat. Viza de flotant este un autocolant-tip, valabil maxim un an, care se aplică pe spatele actului de identitate şi se acordă persoanelor care locuiesc mai mult de 15 zile la adresa locuinţei secundare.


Normele
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin HG nr. 1375/2006, stabilesc că, pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate (viza de flotant), trebuie să mergeţi la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiţi temporar.

Acolo veţi solicita şi completa Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, la care veţi anexa următoarele documente:

  • actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
  • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie.

ATENŢIE! Până la data de 1 februarie 2017 era necesară şi plata taxei extrajudiciare de timbru, în valore de 5 lei, însă aceasta a fost eliminată prin Legea nr. 1/2017.

Dacă v-aţi cumpărat o locuinţă în localitatea de reşedinţă, va trebui să aveţi la voi actul de proprietate (act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare).

Dacă staţi în chirie, va trebui să luaţi după voi contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, valabil şi înregistrat la Administraţia financiară. În acest caz, nu este necesară prezenţa proprietarului.

Dacă staţi în gazdă (rudă, prieten), va fi obligatorie prezenţa găzduitorului la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, pentru declaraţia de luare în spaţiu. Acesta îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

În situaţia în care găzduitorul nu poate fi prezent, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Atât la declaraţia de primire în spaţiu, cât şi la procura specială trebuie anexat actul privind titlul locativ încheiat în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare.

Dacă sunteţi studenţi şi staţi în cămin, găzduitorul va fi administratorul care va completa cererea cu datele sale personale, va semna şi va aplica ştampila administraţiei. Puteţi depune cererea personal sau prin administrator, caz în care se va completa un tabel specific cu datele tuturor studenţilor ce solicită viză de flotant.

Aşadar, ca rezumat, pentru viza de flotant vă veţi prezenta singuri atunci când sunteţi proprietari sau staţi în chirie şi aveţi contract înregistrat la Administraţia financiară. Vă veţi prezenta alături de găzduitor atunci când staţi în gazdă sau sunteţi studenţi în cămin, deşi în acest din urmă caz de obicei se derulează o procedură la nivelul întregului cămin, prin administrator, studenţii fiind scutiţi de un drum.

ATENŢIE! Şi găzduitorul trebuie să prezinte actul de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu