24 August, 2017

Contractul de fiducie. Regim fiscal

Informaţii oferite în cadrul seminarului online:

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, se introduce în Codul fiscal, articolul 25^1 cu privire la contractul de fiducie. Astfel:

1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică o serie de reguli prevăzute la literele a) – d).

2) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu