Potrivit Codului muncii, contractul individual poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediului fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Regimul aplicat diferă în funcţie de motivul acordării acestuia (studii, formare profesională, interese personale) şi, deşi salariaţii au dreptul de a le solicita, angajatorii nu sunt obligaţi să o facă decât în anumite cazuri.

Suspendarea CIM are ca efect atât suspendarea prestării muncii de către salariat, cât şi suspendarea plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Concediul fără plată pentru interese personale

Potrivit art. 153 din Codul muncii, salariaţii au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale. Durata acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Concediul fără plată pentru formare profesională

Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot acorda cu sau fără plată.

În această situaţie, concediile fără plată se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.

Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.

Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.

Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor de mai sus.

ATENŢIE! Deşi în mod normal absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă, excepţie fac cele acordate pentru formare profesională. Astfel, durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Concediul fără plată pentru interese personale

Concediul fără plată pentru formare profesională

Angajatorul nu este obligat să îl accepte. (respingerea nu trebuie motivată) Angajatorul este obligat să îl accepte, cu excepţia cazului în care absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. (respingerea trebuie motivată)
Nu constituie vechime în muncă, contractul de muncă fiind suspendat. Constituie vechime în muncă şi nu poate fi dedus din durata concediului de odihnă anual.


Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here