Deşi în marea majoritate a cazurilor informaţiile privind actele care trebuie incluse în dosarul de examinare pentru obţinerea permisului auto sunt date candidaţilor la şcoala de şoferi, nu strică să ne facem din timp o idee pe subiect. Aşadar, vă prezentăm în continuare lista acestor documente, aşa cum sunt ele stabilite de legislaţia în vigoare.

ATENŢIE! Examinarea se efectuează după îndeplinirea formalităţilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constând în verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale şi înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere stabileşte că înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare şi susţinerea probelor de examen sunt condiţionate de prezentarea dosarului de examinare, care trebuie să conţină următoarele documente:

  • cererea-tip – trebuie semnată de candidat, iar în ea se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de lege privind locuinţa (vezi documentarul de mai jos);
  • fişa de şcolarizare – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa. ..», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea.

Documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;

  • certificatul de cazier judiciar  – în termenul de valabilitate, eliberat de structurile competente ale Poliţiei Române;
  • copia actului de identitate;
  • dovada de plată a taxei pentru obţinerea permisului – 68 lei

ATENŢIE! Anterior trebuiau plătite şi taxele de examinare, însă acestea au fost eliminate de la 1 februarie, prin Legea nr. 1/2017. Valorile taxelor erau de 6 lei (A, A1, B, B1 şi B+E), 28 lei (C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV) sau 84 lei (persoanele cu permis anulat, cele respinse de 3 ori la examen şi cele care nu au absolvit o şcoală auto).

Dar char dacă taxele de examinare au dispărut, rămâne în continuare de plată taxa pentru eliberarea permisului auto, în valoare de 68 de lei.

Menţiuni speciale

Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat, ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, prezintă documentele şi trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, precum şi faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Taxele şi tarifele aferente obţinerii permisului de conducere se pot încasa şi la ghişeele serviciilor publice comunitare competente să efectueze examinarea candidaţilor, în condiţiile stabilite prin ordin al prefectului.

Candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1, trebuie să prezinte, pe lângă documentele de mai sus, declaraţia autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinţilor sau, după caz, al părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia acesta se află, pentru participarea la examinare.

Dacă se solicită obţinerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar trebuie să conţină câte o fotocopie a certificatului de cazier judiciar.

În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii.

Documentar

Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Art. (2). Candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:

a) locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau

b) revine periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau

c) locuieşte în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată; sau

d) se află la studii în România de cel puţin 6 luni, precizând instituţia/instituţiile de învăţământ şi adresa unde locuieşte, în cazul candidaţilor aflaţi la studii în România.

Ai nevoie de Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here