Probabil mulţi dintre voi deja ştiu că o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Însă ştiaţi că prezentarea acestuia este obligatorie şi în alte situaţii?

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Art. 27 din Codul muncii stabileşte obligativitatea prezentării certificatului medical pentru angajare, lipsa acestuia atrăgând nulitatea contractului individual de muncă. De reţinul şi faptul că solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă.

Când mai este necesar certificatul medical?

În afară de angajare, certificatul medical este obligatoriu și în următoarele situații:

  • la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în celelalte situații;
  • în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă;
  • la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară;
  • în cazul ucenicilor, practicanților, elevilor și studenților, în situația în care urmează să fie instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
  • periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății;
  • periodic, în cazul celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli și care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalațiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivități de copii, în unități sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății;
  • periodic, în cazul celor care lucrează în unități fără factori de risc, prin examene medicale diferențiate în funcție de vârstă, sex și stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă.

Examinările medicale profilactice

Potrivit HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, supraveghere specială și promovarea sănătății la locul de muncă.

Prin supraveghere specială se înțelege examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadrează în următoarele categorii: persoane cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani împliniți, persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniți, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monoculară, persoane în evidență cu boli cronice.

În cazuri argumentate medical, științific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.

Examinările medicale profilactice se efectuează în baza fișei de identificare a factorilor de risc profesional, completată în mod obligatoriu la toate rubricile și semnată de către angajator.

Amenzi pentru angajatorii care nu respectă regulile privind examenul medical

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă stabileşte, la art. 13, că angajatorii au obligaţia să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării.

Încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here