Ajutorul de deces ar putea creşte în 2017 cu 450 de lei pentru decesul asiguraţilor sau al pensionarilor şi 225 de lei pentru decesul membrilor de familie ai acestora. Majorarea este cuprinsă în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2017, aflat în dezbatere la Parlament.

La ora actuală, valorile stabilite pentru ajutorul de deces prin Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 sunt următoarele:

 • asiguratului sau pensionarului -2.681 lei;
 • unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului – 1.341 lei

Vă invităm să aflaţi noile valori propuse în clipul video de mai jos:

 

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Cine beneficiază de ajutorul de deces?

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data producerii acestuia.

Decesul asiguratului sau al pensionarului. În acest caz beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Decesul unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:

 • soţul;
 • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Actele  necesare acordării ajutorului de deces

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare iar pentru obţinerea acestuia sunt necesare o serie de acte, potrivit informaţiilor date de CNPP:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale
 • certificatul de deces – în original şi copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here