În materialul de faţă vom prezenta succint lista actelor necesare pentru încheierea căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă, alături de o serie de alte prevederi legislative în vigoare importante pe care viitorii soţi trebuie să le cunoască. După cum v-am obişnuit, avem şi un scurt clip video – sinteză, pe care vă invităm să îl vizionaţi în continuare.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Potrivit prevederilor din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia şi în afara punctelor menţionate mai sus, cu aprobarea primarului.

Astfel, pentru căsătoria între doi cetăţeni români este necesară prezentarea următoarelor documente:

 • declaraţia de căsătorie (se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă);
 • acte identitate valabile ale ambilor soţi (original şi copie)
 • certificate de naştere ale ambilor soţi (original şi copie);  
 • certificat medicale privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului, cu menţiunea expresă „se poate căsători”. Atenţie! Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii.
 • acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori (copie);

De asemenea, în cazul în care au existat căsătorii anterioare, trebuie prezentate şi dovezi ale desfacerii acestora, în funcţie de situaţie, respectiv:

 • certificatul de deces al soţului/soţiei şi o copie a certificatului  de căsătorie;
 • sentinţa / sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile;
 • certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
 • certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă).

Alte acte necesare pentru situaţii speciale:

 • dacă există impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie – trebuie prezentată şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei;
 • dacă există impedimente legate de vârsta matrimonială (minori) – sunt necesare avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor sau a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Legislaţia prevede că declaraţia de căsătorie se realizează personal de către viitorii soţi, în scris, în aceasta arătându-se că nu există niciun impediment legal de căsătorie. Tot în cadrul declaraţiei se vor preciza numele de familie pe care soţii urmează să îl poarte şi regimul matrimonial ales.

Excepţie de la prezenţa personală pentru realizarea declaraţiei de căsătorie fac cazurile în care unul dintre viitorii soţi nu se poate deplasa la sediul serviciului public de evidenţă a persoanelor sau primăriei competente. În această situaţie declaraţia se poate face în afara sediului, în faţa ofiţerului de stare civilă.

Ai nevoie de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. buna ziua nu va suparati daca viitoarea sotie are buletininul epirat
  trebue sal faca si dupa sa depuna actele si dupa sa mai faca O data buletiunul sa se puna pe numele meu ?????

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here