Ministerul Apărării propune modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război astfel încât beneficiarii actului normativ să își poată cumpăra direct locuințele de la Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», dacă stau cu chirie.

Cadrul actual prevede posibilitatea ca veteranii şi văduvele de război să cumpere locuinţele din proprietatea publică a statului, administrate de autorităţile publice locale, pe care le deţin cu contract de închiriere valabil încheiat.  Schimbările legislative apărute în alte acte normative impun însă ca în cazul locuinţelor aflate în proprietatea privată a statului şi administrate de RA-APPS, indiferent de categoria socială, persoana cumpărătoare trebuie să se înscrie la licitația locuinței. Ori veteranii și văduvele de război nu dispun, în cele mai multe cazuri, de resursele financiare necesare participării la o astfel de procedură.

Proiectul de lege propus de MApN impune vânzarea directă a acestor locuinţe, fară aplicarea procedurii licitaţiei pentru veteranii și văduvele de război. De asemenea, se prevede prioritatea pentru aceste categorii, dacă nu e cazul vânzării, ci al repartizării sau închirierii locuințelor RA-APPS.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 16, partea introductivă a literei c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) prioritate la repartizarea, închirierea şi cumpărarea locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat».”

La articolul 16, paragraful l al literei c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Se autorizează instituţiile publice şi Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» să vândă locuinţele pe care le au în administrare, la cerere, prin vânzare directă, veteranilor de război şi văduvelor de război care le deţin cu contract de închiriere.’

La articolul 16, după paragraful 2 al literei c) se introduce un nou paragraf, paragraful 3, cu următorul cuprins:

„Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea RA-APPS, vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei, se realizează prin vânzare directă.”

Propunerea legsilativă va fi supusă dezbaterii Guvernului, care o va trimite apoi în Parlament, pentru adoptare finală. Dacă va fi votată de Legislativ, în termen de 90 de zile de la intrarea sa în vigoare, Guvernul va normele metodologice de aplicare a noilor reglementări.

Ai nevoie de Legea nr. 44/1994? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here