Pe 29 octombrie a avut loc lansarea oficială a granturilor SEE şi norvegiene în România pentru perioada 2009-2014, în cadrul unei conferinţe organizate la Bucureşti de Ministerul Fondurilor Europene, în cooperare cu Ambasada Regală a Norvegiei în România. 
Evenimentul are loc în contextul în care, recent, Ministerul Fondurilor Europene a agreat, împreună cu reprezentanţii statelor donatoare, realocarea a 55 de milioane de euro către un nou program de finanţare dedicat combaterii sărăciei, respectiv pentru finanţarea de proiecte în cadrul unor programe existente, în următoarele domenii:
sănătate, pentru proiecte destinate măririi şanselor de supravieţuire ale femeilor afectate de cancer, combaterea tuberculozei şi evidenţa persoanelor afectate de boli cronice;
dezvoltarea societăţii civile;
energie regenerabilă;
copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc;
inovare verde în industrie.
Cele 55 de milioane de euro provin din anularea a două programe de finanţare privind captarea şi stocarea carbonului şi, respectiv, sectorul maritim.

Un element de noutate în raport cu perioada financiară anterioară este alocarea a 10% din valoarea totală a asistenţei nerambursabile către proiecte de îmbunătăţire a condiţiilor sociale pentru populaţia de etnie romă. „Incluziunea socială a populaţiei roma este una dintre priorităţile granturilor. Statele europene, inclusiv Norvegia, şi-au asumat responsabilitatea de a combate excluziunea socială şi discriminarea romilor în România, Bulgaria, Republica Cehă, Slovacia”, a declarat ambasadorul Norvegiei la Bucureşti, Tovik Bruvik Westberg.

Conform memorandumurilor de înţelegere încheiate în 2012 cu guvernele statelor Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian şi a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), România beneficiază, în perioada 2009-2014, de o asistenţă financiară nerambursabilă de 306 milioane de euro, sumă de trei ori mai mare decât cea disponibilă pentru perioada anterioară.

Cele 306 milioane de euro sunt alocate către 22 de programe de finanţare, ce vizează domenii precum eficienţa energetică şi energiile regenerabile, biodiversitate, sănătate, promovarea egalităţii de şanse, conservarea patrimoniului cultural şi natural, sănătate, dezvoltarea societăţii civile şi justiţie.

Fiecare program de finanţare va fi lansat oficial printr-un eveniment dedicat, în luna noiembrie a anului curent, primele sesiuni de depunere de proiecte urmând să înceapă în luna decembrie. Excepţie fac Fondul ONG şi Programul de Burse şi Cooperare Inter-instituţională în învăţământul superior, în cadrul cărora au fost deja lansate primele apeluri de proiecte. De altfel, proiectele depuse în cadrul Rundei I de finanţare a Fondului ONG se află deja în evaluare, rezultatele selecţiei urmând să fie publicate în lunile următoare.


Experţi în programele de cultură şi artă

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de operator de program, lansează cererea de oferte de exprimare a interesului pentru întocmirea unei liste de experţi externi care să realizeze evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programelor:
PA 16 / RO 12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”
PA 17 / RO 13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”
Programele sunt finanţate prin mecanismul financiar SEE 2009-2014.

Criterii de eligibilitate. Solicitanţii eligibili sunt experţi independenţi (nu sunt angajaţi ai Unităţii de Management a Proiectului) cu experienţă dovedită în sectorul cultural şi creativ, în unul sau mai multe din domeniile următoare:
management cultural;
protejarea, conservarea, restaurarea şi revitalizarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, conservarea şi valorizarea patrimoniului imaterial;
industriile culturale şi creative;
cooperare culturală între comunităţi;
arhitectură;
urbanism;
diversitate şi identitate culturală;
dialog intercultural;
digitizare;
educaţie, formare şi intervenţie culturală;
muzică şi artele spectacolului;
arte plastice;
cercetare în domeniile anterioare.
Solicitanţii eligibili trebuie să demonstreze competenţe lingvistice excelente de analiză a conţinutului şi de redactare, atât în ​​limba engleză, cât şi în limba română.

Criterii de calificare. Experţii vor fi selectaţi pe baza experienţei lor profesionale dovedite, conform următoarelor criterii:
experienţă în domeniul de expertiză acoperit de misiunea specifică (specializările şi/sau certificările reprezintă un plus);
capacitatea de a lucra atât în limba română, cât şi în limba engleză;
capacitate de operare cu Microsoft Ofice.
Experţii selectaţi vor fi remuneraţi cu suma de 100 de euro brut per proiect evaluat în acord cu termenii şi condiţiile contractuale.
Toate documentele vor fi depuse personal, sau transmise prin poştă la Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, până la 31 decembrie 2013.

Finanţarea deplasărilor

Fondul Bilateral Naţional va acorda finanţări pentru deplasările în vederea dezvoltării relaţiilor bilaterale, pentru vizitarea potenţialilor parteneri sau omologi, pentru a discuta cooperarea viitoare şi pentru pregătirea terenului în vederea unor cooperări viitoare în cadrul domeniilor prioritare/programelor definite în memorandumurile de înţelegere. Cheltuielile de călătorie vor fi finanţate în scopul dezvoltării parteneriatelor bilaterale, prin sprijinirea sesiunilor de lucru în comun şi a schimbului de cunoştinţe, interese, experienţe şi idei specifice între entităţi din România şi statele donatoare.

Finanţatorii sunt Islanda, Principatul Liechtenstein şi Norvegia, prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE).

Sunt eligibili:
operatorii de program, Punctul Naţional de Contact şi alte instituţii naţionale care joacă un rol important în stabilirea/implementarea unui anumit program inclus în memorandumurile de înţelegere;
partenerii de program şi partenerii de proiect;
ambasadele statelor donatoare în România în ambasadele Romaniei în statele donatoare;
alte organisme publice/non-comerciale naţionale/internationale responsabile pentru anumite teme de interes definite în memorandumurile de înţelegere.
Finanţarea acoperă 1500 de euro/persoană, la care se adaugă taxa de participare, dacă este cazul, termenul de dedupunere a solicitărilor fiind până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 31 martie 2014.

Cheltuielile eligibile includ:

deplasări internaţionale (tur-retur), clasa economic;
taxa de participare, dacă este cazul;
cheltuieli de şedere: cazare, asigurare medicală şi diurnă conform pragurilor naţionale reglementate prin legea aplicabilă în ţara solicitantului;
transport local în România sau în ţara în care aplicantul se va deplasa;
TVA, cu condiţia ca, prin lege, aceasta să nu poată fi recuperată de către solicitant şi/sau partener;
costul raportului de audit (dacă este cazul).

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here