În Monitorul Oficial nr. 331 din data de 6 iunie 2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative. Data intrării în vigoare a actului normativ este data publicării în Monitorul Oficial.
În schimb, începând cu data de 7 octombrie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative.
Dacă până la intrarea în vigoare a Legii nr. 260/2013 au existat interpretări vizavi de eventualele plăti compensatorii în ceea ce priveşte companiile din mediul privat, începând cu data de 7 octombrie 2013 acestea au fost eliminate.
În acelaşi timp, O.U.G. nr. 55/2013 modifică Ordonanţa de Urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), publicată în Monitorul Oficial nr. 874/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013.
Aşadar, articolul vizat este cel legat de plăţile compensatorii impozitate cu 85% (art. 24, alin. 1^1 din O.U.G. nr. 93/2012), şi anume:
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/ indemnizaţii/ sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului ASF sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2) («ASF se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.)»).
În concluzie, vor fi impozitate cu 85% doar veniturile reprezentând salarii/ indemnizaţii/ sume compensatorii acordate angajaţilor numiţi în Consiliul ASF sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2) (“(…) autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată (…)”), cu funcţii de conducere şi doar la încetarea contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului.
Condiţiile de îndeplinit cumulativ pentru aplicarea cotei de impozit de 85 % sunt:
veniturile sunt salarii/ indemnizaţii/ sume compensatorii;
veniturile sunt acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului;
categoriile de persoane cărora li se acordă veniturile sunt cei care au funcţii de conducere sau care au fost numiţi membri în cadrul Consiliului ASF.
Legat de funcţia de conducere, ţinând cont de faptul că ordonanţa în cauză nu oferă informaţii suplimentare pentru a o defini, se vor considera funcţii de conducere după cum reiese din fişa postului sau din organigramă.
În ceea ce priveşte restul situaţiilor, de exemplu în cadrul companiilor private, cota de impozitare pentru sumele compensatorii va rămâne aceeaşi – 16%.
——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All-free-download.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here