Ordinul nr. 1075/2021 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208  și 209 precum și a modelului și conținutului formularului 253, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 08 iulie 2021.

La formularul 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” se introduce o nouă coloană privind impozitului scutit la plata a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

La formularul 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” se introduc noi informaţii despre  persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de moştenire scutite de la plata impozitului pe venit.

La formularul 253 “Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, se introduce un nou rând la Capitolul II, în vederea stabilirii sumei scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembramintelor acestuia cu titlu de moştenire.

Potrivit Legii nr. 104/2020, pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, prevăzute la art. 111, sunt scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here