În Monitorul Oficial, partea I, nr. 575/10.09.2013 a fost publicat Ordinul comun privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, care aduce câteva modificări importante.
Dacă până la publicarea acestei modificări, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 250/2004, Anexa 2 a ordinului menţiona lista specializărilor angajaţilor care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată şi se pot angaja într-o funcţie ce implică activităţi de creaţie de programe pentru calculator ca fiind următoarea:
1. Automatică şi informatică industrială,
2. Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare,
3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii,
4. Matematică, Matematică informatică,
5. Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată,
6. Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune,
la cele şase specializări, conform Ordinului nr. 539/225/1479/2013, se adaugă:
1. Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, ingineria informaţiei, tehnologia informaţiei,
2. Informatică industrială, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică aplicată în ingineria materialelor, matematică şi informatică în inginerie,
3. Cibernetică economică,
4. Fizică informatică,
5. Chimie informatică,
6. Automatică şi informatică aplicată. Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de lupta, ingineria sistemelor multimedia,
7. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii. Telecomenzi şi electronică în transporturi,
8. Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare.
539-specSursa foto: Lege5 Online

Astfel, lista completă cuprinde 14 specializări în urmă cărora studenţii absolvenţi se pot încadra ca beneficiind de scutirea la plata impozitului pe veniturile din salarii.

Condiţiile pentru scutirea de la plata impozitului pe venituri din activitatea de crearea de programe au rămas aceleaşi.
În acelaşi timp, restul prevederilor Ordinului 240/2004 sunt menţionate şi rămân în vigoare conform noului ordin.
Ordinul privind modificarea Anexei 2 în ceea ce priveşte încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator a fost emis de reprezentanţii următoarelor entităţi: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Finanţelor Publice. Acesta a fost publicat marţi, 10 septembrie, în Monitorul Oficial.
O dată cu aprobarea acestuia, Ordinul 240/2004 a fost abrogat.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here