Ordinul nr. 231/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit este în vigoare de la 02 martie 2023.

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Declaraţia se depune la organul fiscal central competent, astfel:

– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul;

Contribuabilii care îşi prelungesc perioada de şedere în România, peste perioada menţionată în convenţia de evitare a dublei impuneri, au obligaţia să declare şi să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în România, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenţie.

– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie „X” în căsuţa special prevăzută în acest scop.

La capitolul II „Completarea declaraţiei” punctul 4 „Secţiunea III «Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate»”, instrucţiunile privind rândurile 7-10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„rd. 7. Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament – se înscrie suma reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro.

Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (5) din Codul fiscal.

rd. 8. Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive – se înscrie suma reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (v) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual”, scrie în noul act normativ.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here