Executivul se apropie de finalizarea proiectului de Cod fiscal care va fi, ulterior, înaintat Parlamentului. Până atunci, vă propunem o privire succintă asupra propunerilor pe tema enunţată, astfel cum au fost lansate de MFP în calitate de iniţiator.

Tichetele cadou

Modificarea prevederilor referitoare la tichetele cadou are în vedere acordarea aceluiaşi tratament fiscal ca şi cel aplicat în cazul cadourilor, respectiv neimpozitarea acestora, în cazul în care nu este depăşită limita a 150 lei cu ocazia aceloraşi evenimente (anumite sărbători religioase, 8 martie, 1 iunie, etc.).

Drepturile de hrană acordate de angajator

În baza normelor tehnice sau igienice reglementate pentru anumite sectoare de activitate care interzic introducerea alimentelor în incinta unităţii, proiectul prevede neimpozitarea la nivelul angajaţilor a drepturilor de hrană acordate de angajator.

Cheltuieli de deplasare pentru administratori şi directori

Se propune aplicarea aceluiaşi regim fiscal, în cazul administratorilor şi directorilor, pentru sumele primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, reprezentând indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, precum şi sume pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, astfel cum este prevăzut în raportul juridic încheiat. ca şi în cazul celor primite de salariaţi, pe perioada delegării/detaşării.

Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este de cel puţin 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii.

În cazul administratorilor sau directorilor, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi nerezidente,  se propune aplicarea aceluiaşi regim fiscal pentru indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării  în România, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, ca şi în cazul salariaţilor care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării. Plafonul  zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este de cel puţin 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii.

Cheltuieli cu pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului

Proiectul prevede aplicarea aceluiaşi regim fiscal, respectiv neimpozitarea sumelor reprezentând cheltuieli efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului legată de activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator şi în cazul administratorilor sau directorilor care desfăşoară activitate pentru plătitorul respectiv.

Venituri neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile, aşa cum prevede proiectul, contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 650 euro anual pentru fiecare persoană.

Venitul net din salarii

La stabilirea venitul net din salarii la locul unde se află funcţia de bază, din venitul brut se deduc contribuţiile sociale, aferente unei luni, altele decât contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, datorate potrivit legii.

Pentru veniturile din salarii obţinute în celelalte cazuri, la stabilirea bazei de calcul din venitul brut se deduc contribuţiile sociale aferente unei luni, altele decât contribuţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la viitorul titlu V – “Contribuţii sociale obligatorii”, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, pe fiecare loc de realizare a acestora.

Impozitul lunar pentru veniturile din salarii realizate la funcţia de bază

La stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar pentru veniturile din salarii realizate la funcţia de bază, se vor deduce contribuţiile efectuate la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi la schemele de pensii facultative, suportate de angajaţi, astfel încât să nu se depăşească echivalentului în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare persoană.

Deduceri personale variabile

Pentru reducerea sarcinii fiscale în cazul contribuabililor cu venituri reduse din salarii, la funcţia de bază se prevede să se majoreze nivelul deducerilor personale acordate în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere, cuprinse în prezent între 250 lei/lunar şi 650 lei /lunar, pentru un venit lunar brut  de până la 1.000 lei inclusiv, ajungându-se la deduceri personale cuprinse între 250 lei/lunar şi 800 lei/lunar, pentru un venit lunar brut de până la 1.000 lei/lunar, inclusiv.

Deducerea pentru credite rescadenţate

Proiectul propune revizuirea prevederilor referitoare la condiţiile de acordare a  deducerii speciale pentru creditele rescadenţate, pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii, la funcţia de bază, titulari ai unor contracte de credite supuse rescadenţării, în colaborare cu reprezentanţii B.N.R. şi A.R.B pentru a răspunde problemelor sistemului bancar.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here