CCR a fost sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate în care se susţine că dispozițiile de lege criticate stabilesc o diferență de regim juridic nejustificată între persoanele care obțin venituri din activități autorizate potrivit legii și cele care obțin venituri care nu se încadrează în categoria mai sus amintită, aceștia din urmă fiind excluși de la beneficiul acordării indemnizației de șomaj, chiar dacă realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare. 

Tribunalul Mureș – Secția civilă a sesizat din oficiu Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a sintagmei „din activități autorizate potrivit legii” din cuprinsul art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, Tribunalul a arătat că prin dispozițiile de lege criticate acest drept este restrâns pentru acele persoane care realizează venituri legale mai mici decât valoarea indicelui social de referință, dar care nu fac parte din categoria activităților autorizate potrivit legii. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate 

Critica priveşte sintagma „din activități autorizate potrivit legii” din cuprinsul art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,. Acest articol de lege are următoarea redactare: „(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: […] b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare.”

În opinia Tribunalului, dispozițiile de lege criticate stabilesc o diferență de regim juridic nejustificată între persoanele care obțin venituri din activități autorizate potrivit legii și cele care obțin venituri care nu se încadrează în categoria mai sus amintită, aceștia din urmă fiind excluși de la beneficiul acordării indemnizației de șomaj, chiar dacă realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare. Tribunalul Mureș se referă la situația unui consilier local care, potrivit legii, nu realizează „o activitate autorizată potrivit legii”, dar realizează venituri care sunt însă mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare. 

De ce a fost respinsă critica de neconstituţionalitate 

Curtea respins, ca inadmisibilă, critica de neconstituţionalitate, pe considerente din care facem selecţia de mai jos.

Dreptul la ajutor de șomaj este consacrat, alături de alte drepturi fundamentale, în cadrul art. 47 alin. (2) din Constituție, text care prevede că „cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege”, recunoscând astfel competența exclusivă a legiuitorului de a reglementa condițiile acordării acestor drepturi fundamentale.

– În fapt, cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate privește stabilirea faptului dacă activitatea desfășurată în calitate de consilier local poate fi calificată sau nu ca „o activitate autorizată potrivit legii”, Curtea a constatat că, în realitate, aspectele învederate privesc probleme de interpretare și aplicare a legii, în sensul stabilirii dacă veniturile realizate de un consilier local pot fi cumulate cu indemnizația de șomaj. Or, aceste aspecte revin competenței instanței de judecată, și nu instanței de contencios constituțional.

– De altfel, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a clarificat problema de interpretare a legii mai sus amintite prin Decizia nr. 53/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „în interpretarea dispozițiilor art. 5 pct. IV lit. c, art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate la art. 34 și art. 36 din Legea nr. 393/2004, să se stabilească dacă indemnizația de șomaj poate fi cumulată cu indemnizația de ședință de către consilierii locali, având în vedere și considerentele din Decizia nr. 54/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secțiile Unite, precum și din Decizia nr. 16/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secțiile Unite, pronunțate în soluționarea unor recursuri în interesul legii„. Prin această decizie, instanța supremă a decis că „dispozițiile art. 5 pct. IV lit. c), art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate la dispozițiile art. 34 și art. 36 din Legea nr. 393/2004, se interpretează în sensul că indemnizația de șomaj poate fi cumulată cu indemnizația de ședință de către consilierii locali.” Pentru a decide astfel, a reținut, în esență, că „indemnizația de ședință obținută de un consilier local nu are natura juridică a unui venit salarial, constant și permanent, întrucât activitatea consilierului local nu reprezintă o activitate profesională sau asimilată acesteia, după cum nici indemnizația aferentă acestei calități nu poate fi asimilată cu un venit dintr-o astfel de activitate.” De asemenea, a amintit Decizia nr. 176/2015 a CCR în care s-a subliniat că „activitatea desfășurată de un consilier nu poate fi asimilată cu activitatea desfășurată de o persoană încadrată în muncă, deoarece prestația consilierilor în folosul comunității nu are caracter permanent, specific contractelor de muncă, aceasta manifestându-se sub forma participării la ședințele de consiliu și comisii de specialitate, care au loc o dată sau de două ori pe lună, însumând câteva ore”. În același sens a fost invocată și Decizia instanței de contencios constituțional nr. 742/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 24/2016, în care s-a statuat că „activitatea de consilier local nu este o funcție, ci o calitate, nu este salarizată, ci indemnizată, nu are caracter regulat, organizat și permanent și nu poate fi asimilată cu o funcție electivă.” (paragraful 18) 

Decizia nr. 177/2019, publicată în Monitorul oficial nr. 579/2019, referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „din activități autorizate potrivit legii” din cuprinsul art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Ai nevoie de Decizia nr. 177/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here