Hotărârea nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune este în vigoare de la 26 septembrie 2022.

Beneficiază de ajutor de incluziune familiile şi persoanele singure, cetăţeni români care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România. Venitul minim de incluziune se acordă la cererea persoanei sau a reprezentantului familiei şi pe baza declaraţiei pe propria răspundere. 

Sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune familia şi persoana singură ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la:

a) 700 lei/membru de familie, pentru situaţia prevăzută la art. 4 lit. a);

b) 275 lei/membru de familie, pentru situaţia prevăzută la art. 4 lit. b), cu excepţia persoanei vârstnice pentru care nivelul maxim este de 400 lei;

c) 700 lei/membru de familie, pentru situaţia prevăzută la art. 4 lit. c).

Nu sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune persoanele singure, precum şi familiile care se află în cel puţin una din următoarele situaţii:

a) în luna anterioară depunerii cererii au obţinut un venit net/membru de familie mai mare de 700 lei;

b) cel puţin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere unul sau mai multe dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor prevăzută la alin. (2).

Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune stabilit de lege este de 275 lei/lună/membru de familie, cu excepţia persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 lei/lună.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here