Guvernul a adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Proiectul prevede că sesizarea cu privire la existenta, pe teritoriul administrativ al unității administrativ teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, a unor vehicule fără stăpân sau a unor vehicule abandonate se poate adresa primarului sau unității de poliție, în scris sau verbal.

De asemenea, sesizările scrise pot fi transmite prin serviciul poștal sau de curierat, precum și prin intermediul poștei electronice sau, acolo unde este disponibil, al formularului online, afișate pe site-ul autorității administrației publice locale și al unității de poliție.

Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, actul normativ aprobă normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, actualizate potrivit modificărilor legislative intervenite pe parcurs asupra respectivei legi,  și abrogă normele metodologice emise la nivelul anului 2003.

Sunt menținute soluțiile normative compatibile cu dispozițiile legale în vigoare, la care se adaugă:

  • stabilirea conținutului juridic al termenului „vehicul”, cu precizarea expresă că acesta este valabil și în contextul aplicării Legii nr.421/2002, iar nu doar în aplicarea normelor metodologice;
  • reglementarea atribuției primarilor și a conducătorilor unităților de poliție de a încheia protocoale pentru stabilirea modalităților concrete de conlucrare în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr.421/2002;
  • reglementarea în mod expres a sesizării din oficiu cu privire la existența pe domeniul public a unui vehicul fără stăpân sau abandonat, alături de sesizarea primită de la orice persoană, precum și căile prin care aceste sesizări sunt primite de către autorități;
  • cu privire la procesul-verbal de constatare, este prevăzută semnarea acestuia doar de către un martor, alternativ cu efectuarea de planșe foto din care să rezulte situația vehiculului, și care cuprind, în mod obligatoriu data și ora efectuării;

În ceea ce privește vehiculele înregistrate la nivelul MAI, MApN sau  SRI, proiectul prevede că primarul transmite către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, o copie a dispoziției prin care vehiculul a fost declarat fără stăpân sau abandonat.

De asemenea, potrivit proiectului, procedura de valorificare a vehiculelor trecute în proprietatea unității administrativ-teritoriale se realizează prin vânzarea directă sau prin vânzarea la licitație, potrivit procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate, aplicabilă la nivelul organelor fiscale locale, care se aplică în mod corespunzător.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here