Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal a fost modificat, recent, prin OPANAF nr. 3249/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 914/2016. 

Prin ordinul amintit au fost aduse o serie de modificări în ce priveşte formularele care trebuie completate, pe tipuri de contribuabili.

Modificări

Au fost înlocuite anexele privind:

Formularul (015) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”. Declaraţia se completează şi se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenţi, alţii decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale. Declaraţia se completează şi se depune şi de către contribuabili nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispoziţiilor art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

• Formularul (020) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice române şi străine, care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

• Formularul (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Formular nou

A fost introdus formularul (016) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”, instrucţiunile de completare, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului.

Declaraţia se completează şi se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii persoane juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul respectiv, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat, atât pentru contribuabilii care se înregistrează direct prin reprezentant legal, cât şi pentru contribuabilii care se înregistrează prin împuternicit.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here