Speță contabilă. Un SRL plătitor de TVA vinde altui SRL plătitor de TVA un teren agricol. Există certificat de urbanism. Care este tratamentul TVA la efectuarea tranzacției?

Opinie.

  1. TVA este reglementată de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
  2. Sunt scutite de TVA livrările de terenuri, altele decât terenurile construibile. Astfel, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ,,Art. 292 – (2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: (..) f) livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol se definesc următoarele: 1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcţii, conform legislaţiei în vigoare; 2. construcţie înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ;  3. livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării; 4. o construcţie nouă cuprinde şi orice construcţie transformată sau parte transformată a unei construcţii, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea construcţiei sau a părţii din construcţie, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării, respectiv valoarea înregistrată în contabilitate în cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce evidenţa contabilă şi care nu aplică metoda de evaluare bazată pe cost în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, sau valoarea stabilită printr-un raport de expertiză/evaluare, în cazul altor persoane impozabile. În cazul în care se înstrăinează doar o parte din construcţie, iar valoarea acesteia şi a îmbunătăţirilor aferente nu pot fi determinate pe baza datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate în baza unui raport de expertiză/evaluare;
  3. Încadrarea terenului la categoria teren construibil sau teren cu altă destinație se face în baza certificatului de urbanism.
  4. În lumina celor prezentate, apreciem că livrarea terenului arabil între cele două persoane juridice înregistrate în scop de TVA este o operațiune scutită de TVA. Este scutită fără drept de deducere. Factura se va emite fără TVA și va trebui să fie însoțită de certificatul de urbanism care probează încadrarea terenului. Baza legală este art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. De asemenea, se recomandă existența raportului de evaluare efectuat de către un evaluator certificat ANEVAR.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here