Ordinul nr. 2.061/3.318/2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022 este în vigoare de la 21 septembrie 2022.

Pentru semestrul II al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, rtichet cadou espectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 190 de lei/lună, respectiv de maximum 380 de lei/eveniment.

Valoarea nominală se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie 2023 şi martie 2023.

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaţilor, pentru cheltuieli sociale. De asemenea, pot fi acordate tichete cadou şi altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate.

Fiecare tichet cadou pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului cadou;

c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;

d) spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou;

e) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul cadou a fost utilizat.

Fiecare tichet cadou pe suport electronic este valabil numai dacă menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou sunt înscrise pe tichetul cadou pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here