Ordinul nr. 2.062/1.306/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2022 este în vigoare de la 28 septembrie 2022.

Pentru semestrul II al anului 2022, începând cu luna octombrie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, este de 570 lei.

Valoarea nominală se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie şi martie 2023.

Tichetele de creşă pot fi utilizate de către angajaţi numai la creşele sau entităţile asimilate acestora şi cu care unităţile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii. Prin entităţi asimilate se înţelege alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, publice sau private, organizate în condiţiile legii, precum şi persoanele care exercită profesia de bonă în condiţiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă reprezentând contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi în creşe sau alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară publice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară private sau de bone şi se suportă integral de către angajator.

Tichetele de creşă se distribuie salariaţilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea tichetului de creşă;

b) actul doveditor eliberat de creşa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al copilului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;

e) declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.

Angajatorii au obligaţia de a informa angajaţii cu privire la creşele/entităţile asimilate acestora cu care unităţile emitente ale tichetelor de creşă au încheiate contracte de prestări de servicii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here