Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 va intra în vigoare la 22 decembrie 2022. Potrivit acesteia cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 lei.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces. Acordarea acestui ajutor nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. În acest caz, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here