Ordonanţa de urgenţă nr. 131/2021 prevede că instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Voucherele de vacanţă aferente anilor 2022-2026 se emit doar pe suport electronic.

Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă emise în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2022.

În perioada 2022-2026, pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita a 1.450 lei anual pentru un salariat.

Deasemenea, pe lângă faptul că se interzice unităţii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, noua ordonanţă prevede că:

Unităţile afiliate acceptă vouchere de vacanţă acordate de publice numai dacă acestea nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, mai vechi de 90 de zile.

În cazul voucherelor de vacanţă emise pe orice tip de suport, unităţile afiliate sunt obligate, începând cu data de 1 aprilie 2022, să transmită în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

Facturile transmise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura trebuie să fie într-un format electronic structurat de tip XML, care respectă prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021.

Unităţile afiliate prevăzute sunt obligate să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Codul fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here