24 Februarie, 2018

Vă preocupă chestiuni legate de calitatea în construcţii?

Scriem aici despre documentaţii la care s-ar putea să apelaţi în calitate de beneficiari, poate chiar şi mai mult, atunci când căutaţi temeiul legal pentru deficienţe de construcţie.

Vedeţi, aşadar, o serie de acte normative aprobate numai în acest an de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Reglementările pe care le semnalăm au fost emise în temeiul prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul oficial nr. 12/1995, cu modificările ulterioare. Astfel, legea prevede că reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect concepţia, calculul şi alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi de verificare a acestora.

În aplicarea legii este în vigoare Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin H.G. nr. 203/2003 şi publicat în Monitorul oficial nr. 139/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Iată, succint, ce reglementări tehnice au fost emise în acest an pe tema semnalată, cu precizarea că pentru majoritatea acestora textul reglementărilor se publică în numerele cu bis, care se pot achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

 Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, partea I din reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică”, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 2465/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 558/2013. Codul P 100-1/2013 se aplică la proiectarea seismică a clădirilor noi şi a construcţiilor cu structuri similare acestora, care se efectuează în cazul serviciilor de proiectare contractate după data intrării în vigoare a prezentului ordin şi care este 1 ianuarie 2014. Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 803 şi 803 bis/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente;

• Bazele proiectării construcţiilor: Ordinul MDRAP nr. 2411/2013 publicat în Monitorul oficial nr. 555/2013, în vigoare de la 2 septembrie a.c., dat pentru completarea reglementării tehnice indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530/2012, prin

• Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor: Ordinul MDRAP nr. 2413/2013 (M.Of. nr. 555/2013) pentru completarea reglementării tehnice pentru Codul de proiectare indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.751/2012;

• Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor: Ordinul MDRAP nr. 2414/2013 pentru completarea reglementării tehnice  pentru Codul de proiectare indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.655/2012;

• Soluţii-cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente: Ordinul nr. 2280/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice indicativ SC 007-2013. Ordinul intră în vigoare la 26 septembrie 2013 şi face referire inclusiv la Normele metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, aprobate prin H.G. nr. 203/2003 (publicată în M.Of. nr. 139/2003), cu modificările şi completările ulterioare;

• Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 2422/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 507/2013 intrat în vigoare la 12 august 2013;

• Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri: Ordinul MDRAP nr. 1778/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice indicativ GEx 009 – 2013, publicat în Monitorul oficial nr. 30172013, în vigoare de la 26 iunie a.c.;

• Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în construcţii: Ordinul MDRAP nr. 1768/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice  indicativ GE 056-2013, publicat în Monitorul oficial nr. 25972013, în vigoare din 8 iunie a.c. Normativul pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii, indicativ C3-76, a fost publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5/1976, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC. Instrucţiunile tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom, Veparom, Vepatim şi a vopselelor strop decorative, indicativ: completări C3-76, au fost publicate în Buletinul Construcţiilor nr. 3/1989, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC.

• Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în construcţii: Ordinul MDRAP nr. 240/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice indicativ GE 058 – 2012 – Comasare/Revizuire C6 – 1986, C 223 – 1986, GP 073 – 2002, publicat în Monitorul oficial nr. 124/2013, în vigoare de la 5 aprilie a.c.; Instrucţiunile tehnice pentru executarea placajelor din faianţă, majolică şi plăci ceramice smălţuite Cesarom, indicativ C 6-86 au fost publicate în Buletinul Construcţiilor nr. 11/1986. Instrucţiunile tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă, majolică şi plăci ceramice smălţuite, aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri, indicativ C 223-86, au fost publicate în Buletinul Construcţiilor nr. 5/1986. Ghidul de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri, indicativ GP 073-02, a fost publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 24/2004 şi Buletinul Construcţiilor nr. 15/2006.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu