Codul civil, în forma în care a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată (în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011), tratează subiectul privind închirierea casetelor de valori într-un capitol special despre contul bancar curent şi alte contracte bancare.

În ce privește obligația prestatorului, în executarea contractului de închiriere a casetei de valori, instituţia de credit sau o altă entitate care prestează în condiţiile legii astfel de servicii răspunde faţă de client pentru asigurarea unei încăperi adecvate şi sigure, precum şi pentru integritatea casetei.

Deschiderea casetei de valori. În cazul în care caseta este închiriată mai multor persoane, oricare dintre acestea poate cere deschiderea casetei, dacă nu s-a stipulat altfel prin contract. Codul civil tratează distinct despre situaţii specifice, astfel:

În caz de deces al clientului sau al unuia dintre clienții care foloseau aceeaşi casetă, prestatorul, odată ce a fost înştiinţat, nu poate să consimtă la deschiderea casetei decât cu acordul tuturor celor îndreptăţiţi sau, în lipsă, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.

În cazul încetării sau reorganizării persoanei juridice, de asemenea, deschiderea se va face numai cu acordul tuturor celor îndreptăţiţi sau, în lipsă, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată. În acest caz, poate solicita deschiderea casetei de valori administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.

Deschiderea forţată a casetei de valori. La împlinirea termenului prevăzut în contract, după expirarea unei perioade de 3 luni de la notificarea adresată clientului, prestatorul poate cere instanţei de judecată, pe cale de ordonanţă preşedinţială, autorizarea de a deschide caseta de valori. Notificarea clientului se poate face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunoştinţa instituţiei de credit.

Deschiderea casetei de valori se face în prezenţa unui notar public şi, după caz, cu respectarea măsurilor de prudenţă stabilite de instanţă.

Instanţa de judecată poate, de asemenea, să dispună măsuri de conservare a obiectelor descoperite, precum şi vânzarea acestora în măsura necesară acoperirii chiriei şi cheltuielilor efectuate de prestator, precum şi, dacă este cazul, a prejudiciului cauzat acestuia.

*

Am ales tema casetelor de valori dat fiind, evident, un grad mai mare de inedit. Articolele 2184-2198 Cod civil, cuprinse în Capitolul “Contul bancar curent şi alte contracte bancare” mai tratează, alături de subiectul principal referitor la contul curent, despre:

depozitul bancar (depozitul de fonduri şi depozitul de titluri la o instituţie de credit);

facilitatea de credit (contractul prin care o instituţie de credit, o instituţie financiară nebancară sau orice altă entitate autorizată prin lege specială, denumită finanţator, se obligă să ţină la dispoziţia clientului o sumă de bani pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here