Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa de ieri, 26 iunie 2018, proiectul de lege care stabileşte în mod final că şedinţa de informare privind medierea nu are caracter obligatoriu. Această reglementare trebuia actualizată încă din 2014, pentru a fi pusă în acord cu jurisprudenţa CCR, care a decis că obligativitatea părţilor de a participa la ședința de informare privind avantajele medierii, sub sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată, este neconstituţională.

Documentul, adoptat cu 149 de voturi “pentru”, 115 “împotriva” şi 16 abţineri, urmează să meargă la Preşedintele României spre promulgare.

Şedinţa de informare privind medierea – opţională sau obligatorie?

Potrivit formei iniţiale a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator:

  • dacă legea nu prevede altfel, părțile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la ședința de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanșarea unui proces în fața instanțelor competente, în vederea soluționării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum și în alte materii, în condițiile prevăzute de lege (art. 2 alin. 1);
  • instanța respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligației de a participa la ședința de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanșarea procesului până la termenul dat de instanță în acest scop (art. 1 alin. (12))

Măsurile au fost însă abrogate pe 10 august 2014, prin Decizia CCR nr. 266/2014, Curtea Constituţională admiţând excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Comercială CEZ Vânzare – S.A. din Craiova, în Dosarul nr. 14.501/215/2013 al Judecătoriei Craiova – Secția civilă și constatând că aceste prevederi sunt neconstituționale:

“Curtea reține că, așa cum rezultă din coroborarea art. 2 alin. (1) cu alin. (12) din Legea nr. 192/2006, pentru a se adresa instanței cu o cerere de chemare în judecată, […], legiuitorul a instituit în sarcina justițiabilului o obligație nouă, și anume aceea de a se adresa în prealabil unui mediator, pentru ca acesta să îl informeze despre avantajele medierii. În aceste condiții, Curtea constată că introducerea obligativității informării asupra medierii este în contradicție cu art. 21 din Legea fundamentală.” (n.a.: art. 21 din Constituţie vizează accesul liber la justiţie)

Actualizarea legislaţiei

Pentru a pune Legea medierii în acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a fost iniţiat proiectul de lege adoptat ieri de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional. Mai exact, reglementarea abrogată (art. 2 alin. (1)) va fi înlocuită cu următoarea prevedere:

“(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau juridice, îşi pot soluţiona conflictele de orice natură prin procedura medierii, chiar şi după declanşarea unui proces în faţa instanţei de judecată.”

Şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii este etapa prealabilă încheierii contractului de mediere, cuprinsă în procedura medierii, prin care mediatorul folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, analizează conflictul şi prezintă părţilor avantajele apelării la procedura medierii pentru conflictul lor concret, le dă toate informaţiile necesare în scopul de a ajuta şi determina părţile, ca în deplin acord şi cunoştinţă de cauză, să accepte rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin mediere.

Ai nevoie de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here