Printr-un act normativ în vigoare de duminică, a fost prelungit cu încă un an termenul până la care se poate cumpăra vechime în muncă, noua dată limită fiind cea de 31 decembrie 2018. Măsura se află la cea de-a doua extindere, termenul oficial de 27 aprilie 2017 fiind prelungit mai întai până la sfârşitul anului în curs iar acum – până la sfârşitul lui 2018.

Astfel, prin Legea nr. 238/2017 se aprobă OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, după cum urmează:

  • persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata CAS pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, până la data de 31 decembrie 2018;
  • plata contribuției se efectuează integral, într-o singură tranșă sau în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018.

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit Legii nr. 186/2016 și ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Perioadele pentru care se achită CAS se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

Încheierea contractului de asigurare socială

Persoanele interesate să îşi cumpere vechime în muncă trebuie să încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevăzut mai jos. Contractul se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reședință a persoanei interesate.

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . ./CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Nr. . . . . . . . . . . din ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Încheiat între

Casa Teritorială de Pensii . . . . . . . . . ., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poștal . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . /sectorul . . . . . . . . . ., și

Titular contract . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) CNP . . . . . . . . . ., sex (M/F) . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . . (an/lună/zi), actul de identitate: . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., adresa: localitatea: . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poștal . . . . . . . . . ., județul/sectorul: . . . . . . . . . ., telefonul: . . . . . . . . . .

[ ] reprezentat prin mandatar . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) CNP . . . . . . . . . ., actul de identitate: . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Art. 1.

Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.

Art. 2.

(1) Perioada de asigurare și venitul asigurat sunt:

a) anul 2011, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

b) anul 2012, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

c) anul 2013, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

d) anul 2014, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

e) anul 2015, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

f) anul 2016, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

g) anul 2017, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei.

h) anul 2018, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei.

(2) Cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă este cea prevăzută în actele normative în vigoare în perioada pentru care se încheie asigurarea, potrivit alin. (1).

(3) Totalul cuantumului contribuției de asigurări sociale este de . . . . . . . . . . lei.

(4) Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentând cuantumul contribuției de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata, față de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

(5) Plata contribuției se efectuează:

a) integral, într-o singură tranșă – până la data de 31 decembrie 2018;

b) în tranșe lunare – până la data de 31 decembrie 2018.

(6) Contul în care se plătește contribuția de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este . . . . . . . . . . .

(7) Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Art. 3.

Obligațiile Casei sunt următoarele:

a) plata pensiei cuvenite în sistemul public de pensii;

b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual și a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

Art. 4.

Obligațiile asiguratului sunt următoarele:

a) achitarea contribuției de asigurări sociale în cuantumul și în modul stabilite la art. 2;

b) înștiințarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;

c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.

Art. 5. Clauze:

(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale.

(2) Prezentul contract de asigurare socială intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante și înregistrarea acestuia la Casă.

(3)2 Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.

(4) În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

Art. 6.

Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesoluționate între părți pe cale amiabilă, sunt de competența secțiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curților de apel sau, după caz, se soluționează de instanțele competente potrivit legii.

Asigurător, . . . . . . . . . .                                 Asigurat, . . . . . . . . . .

Ai nevoie de Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. buna ziua,sint nascuta in luna mai 1961 ,am 32 ani vechime si as putea sa ma pensionez anticipat?si nu inteleg cum ar ajuta aceste plati catre Casa de Pensii daca tu scoti banii economisiti cu greu sa ii dai anticipat la Casa iar eu ,ca persoana fizica, ii voi recupera in ani mai multi …daca mai traiesc??? nu cumva este e metoda de a scoate banii de la populatie ca sa scoata din impas fondul de pensii???as dori o simulare c sa ma lamuresc daca merita….

  2. Hi, sint nascut in 1951 in Romania ,an lucrat in tara aproximativ din 1august 1969 pana pe 17 august 1979 -ar veni aproximativ 10 ani inclusiv stagiul militar .Locuiesc in Canada din 1980 ,sint pensionar de aproximativ 2 ani .Sint foarte confuz cu legile de pensionare din Romania care se schimba foarte des. Conform legii nr 238/2017 termenul de a cumpara vechimea de munca s-a extins pana la 31 decembrie 2018.Intrebarea me este daca ma calific la pensie din Romania numai cu cei 10ani+ sau va trebuii sa cumpar diferenta pana la 15 ani si care este suma care va trebui platita Va mmultumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here