Senatul a adoptat ieri, în calitate de camera decizională, cu 71 de voturi “pentru”, 1 “împotriva” şi 36 de abţineri, proiectul de lege care reglementează, printre altele, şi modalitatea de desfăşurare a controalelor GDPR de către ANSPDCP. Urgenţa noilor reglementări este dată de apropiata intrare în vigoare a Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabil din 25 mai 2018.

În cazul în care proiectul va trece şi de Preşedintele României, personalul de control al Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va avea dreptul:

  • să efectueze investigaţii, inclusiv inopinate;
  • să ceară şi să obţină orice informaţii şi documente indiferent de suportul de stocare, de la operator şi persoana împuternicită de operator/reprezentantul acestora, la faţa locului şi/sau în termenul stabilit;
  • să ridice copii de pe acestea;
  • să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite de operator;
  • să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfăşurării investigaţiei, în condiţiile legii.

În situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea acestor atribuţii, Autoritatea naţională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegate de acesta. O copie a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu entităţii controlate, înainte de începerea investigaţiei.

Proiectul de lege stabileşte că sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplică ANSPDCP sunt mustrarea şi amenda. Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din GDPR, articol care prevede amenzi administrative de până la 20.000.000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare.

Ai nevoie de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here