În Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2012 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, prin care se prevede amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă până la data de 15 februarie 2013.

Prin actul normativ se are în vedere amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă pentru o perioadă necesară finalizării procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pregătirii judecătorilor și întregului sistem judiciar în vederea aplicării noilor dispoziții ale Codului procesual civil.

Totodată, Ordonanța abrogă dispozițiile din Codul de procedură civilă a căror neconstituționalitate a fost constatată prin Decizia Curții Constituționale nr. 967/2012.

Conform unui comunicat emis de Ministerul Justiţiei, Guvernul României a adoptat miercuri, 30 ianuarie 2013, această Ordonanţă de urgenţă prin care termenul de intrare în vigoare a noului Cod de procedură civilă a fost prorogat până la data de 15 februarie 2013.

Această amânare este necesară pentru corelarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă cu Legea privind degrevarea instanţelor judecătoreşti (adoptată de Parlament la data de 29.01.2013, încă nepromulgată şi nepublicată în Monitorul Oficial).

De asemenea, prin acelaşi act normativ, sunt prevăzute şi alte dispoziţii de prorogare a unor termene de intrare în vigoare a dispoziţii din cuprinsul unor acte normative conexe noului Cod de procedură civilă. Aceste termene sunt prevăzute după cum urmează:

Etape

Acte normative

Motivare

15 februarie 2013 Noul Cod de procedură civilă

Amânarea (în raport cu 1.02.2013) este necesară pentru corelarea intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă. (NCPC) cu Legea privind degrevarea instanţelor judecătoreşti (adoptată de Parlament la data de 29.01.2013, încă nepromulgată şi nepublicată în Monitorul Oficial).

15 februarie 2013 Art. 601 lit. a) –f) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator(obligativitatea şedinţei de informare privind medierea în cauze civile)

Amânarea este necesară pentru corelarea datei de intrare în vigoare a dispoziţiilor art. 601 literele a) – f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (medierea în cauze civile) cu data intrării în vigoare a NCPC.

1 iulie 2013 Art. 38 din Legea nr.76/2012, prin care se modifică dispoziţiile art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

Este prorogat termenul de intrare în vigoare a dispoziţiilor în materia clauzelor abuzive, astfel cum au fost amendate prin Legea de punere în aplicare a NCPC, pentru o perioadă scurtă necesară efectuării unui studiu de impact neefectuat la data adoptării legii şi organizării unei dezbateri publice extinse.

1 august 2013 Art.2 alin.(1)2  din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator(sancţiunea inadmisibilităţii pentru neprezentarea la şedinţa de informare asupra avantajelor medierii, în cauze civile)

Întrucât pentru neparticiparea la şedinţa de informare cu privire la beneficiile medierii, noul Cod de procedură civilă prevede sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, se amână dispoziţiile privitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, introdusă prin OUG nr.90/2012 pentru a se verifica și evalua evitarea dublei sancționări a acestei conduite.

Data intrării în vigoare a Noului Cod de procedură penală(termen propus prin Legea de punere în aplicare a NCPP – 1 februarie 2014, odată cu intrarea în vigoare a NCP) Art. 601 lit. g) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator(şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii în unele cauze penale)

Având în vedere că se urmărește intrarea în vigoare a tuturor actelor normative din pachetul de reformă penală, a fost prorogată intrarea în vigoare a acestor prevederi care vor intra în dezbatere în procedura parlamentară.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here