Ordinul preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 097 “Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 16 octombrie 2012.

Ordinul cuprinde modelul şi conţinutul formularului (097), instrucţiunile de completare şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi arhivare ale acestuia.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” NU se depune de către:

– persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu, de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA;

– persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 134/2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 2.250.00;

– persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care continuă aplicarea sistemului ca urmare a faptului că cifra de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000.

Termenele de depunere a formularului 097 se împart astfel:

* pentru intrarea în sistem:

până pe 25 octombrie 2012, inclusiv, persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000lei;

până pe 25 ianuarie 2013, inclusiv, persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi care nu depăşesc plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;

până pe 25 ianuarie, inclusiv, persoanele impozabile care, în anul precedent, au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent.

* pentru ieşirea din sistem, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:

– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Actul normativ acţionează în temeiul:

– art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 156 3 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ;

–  art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

– art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Descarcă formularul ANAF nr. 097! Click aici!

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here