17 Octombrie, 2019

UPDATE: Noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU

OI POSDRU MEN lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte: 

1. Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic şi grant Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Puteţi consulta ghidul aplicantului aici:

2. Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic şi grant Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Puteţi consulta ghidul aplicantului aici:

Conform celor precizate în fiecare ghid de condiţii specifice sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide în data de 1 iulie 2013, orele 10.00 şi se va închide în data de 15 iulie 2013, orele 16.00. Datele de contact ale biroului help-desk de la nivelul Organismului Intermediar POSDRU MEN sunt disponibile aici.

De asemenea, din data de 17 iunie 2013 au fost deschise apeluri în cadrul POSDRU inclusiv pentru Axa prioritară 4 “Modernizarea serviciului public de ocupare”:

    • cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic Axa prioritară 4 “Modernizarea serviciului public de ocupare”,  Domeniul Major de intervenţie 4.1 Întărirea Capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Puteţi consulta ghidul aplicantului aici;
    • cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic Axa prioritară 4 “Modernizarea serviciului public de ocupare”,  Domeniul Major de intervenţie 4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare. Puteţi consulta ghidul aplicantului aici.

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu