De când suntem cetăţeni europeni, numărul românilor care şi-au cerut cardul european de sănătate a crescut de 8 ori. Cu toate că acest card este valabil numai 6 luni, mulţi dintre noi s-au obişnuit să-l aibă lângă paşaport, deoarece, în baza lui, pot primi îngrijiri medicale de urgenţă în 31 de state. România decontează 1,5 mil. euro anual pentru tratamente în afara ţării.

Anul acesta, Comisia Europeană a lansat şi o aplicaţie pentru telefoanele inteligente şi tablete care să vă ajute să găsiţi spitale şi doctori într-o situaţie de urgenţă.

Cu cardul european de sănătate, care este valabil 6 luni şi se eliberează de casa de sănătate de care aparţii, poţi primi îngrijiri medicale de urgenţă dacă te afli pe teritoriul Uniunii Europene.

Cardul deschide şi uşile spitalelor din Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia. Indiferent dacă te îmbolnăveşti ori ai fost victima unui accident. Nu vei plăti nimic dacă eşti într-o situaţie de urgenţă sau îţi rupi piciorul, ai o criză de inimă sau o toxiinfecţie alimentară.

Însă, tu achiţi cheltuielile suplimentare din unităţile medicale străine. Când revii acasă, îţi recuperezi banii de la casa de sănătate, în baza chitanţelor.

Un ghid practic despre cum te ajută cardul în cele 31 de ţări de pe continent este disponibil acum şi prin aplicaţia pentru telefoane inteligente şi tablete, în 24 de limbi, inclusiv româna. Află mai multe despre această aplicaţie, aici: https://legestart.ro/comisia-europeana-a-lansat-o-aplicatie-pentru-telefoanele-inteligente-smartphones-utila-in-domeniul-asistentei-medicale/

Cardul îi oferă titularului avantaje indiferent de vârstă. Copiii îl primesc în baza certificatului de naştere, iar adulţii cu adeverinţă de asigurat. Numărul posesorilor a crescut de 8 ori în ultimii 5 ani.

Până acum, românii au primit îngrijiri în spitale din Franţa, Germania şi Italia. Anual, statul român plăteşte pentru cheltuielile cu tratamentele în străinătate ale cetăţenilor săi 1 milion şi jumătate de euro.

Sursa: incont.ro

————–

Articol iniţial

Ce este Cardul European de Asigurări de Sănătate?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistenţă medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cardul european se eliberează asiguratului numai în situaţia deplasării acestuia pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene.

Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Despre eliberarea Cardului

În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă o cerere şi documente care să ateste calitatea de asigurat. Casa de asigurări de sănătate verifică calitatea de asigurat a persoanei, urmând ca, în situaţia în care cererea este aprobată, costurile tipăririi fiind suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi, pe ultimii 5 ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Cardul European se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului.

Perioada de valabilitate a Cardului european este de 6 luni de la data emiterii.

Serviciile medicale acordate în baza cardului european nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene.

Aceste servicii se acordă asiguraţilor români în conformitate cu legislaţia statului membru al Uniunii Europene în care se deplasează titularul Cardului european.

Cardul nu acoperă situaţia în care persoana asigurată se deplasează în UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

Întrebări şi răspunsuri utile:

CEASS (Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate) arată la fel în toate statele membre?

Da, toate statele membre folosesc acelaşi design, care cuprinde simbolul european. Scopul este ca CEASS să fie recunoscut imediat de către furnizorii de servicii medicale (medici, farmacişti etc.). CEASS conţine anumite informaţii obligatorii, prezentate într-un mod standardizat pentru ca CEASS să poată fi citit, indiferent de limba posesorului. Acest design standard este obligatoriu doar pentru una dintre feţele CEASS. Statele membre sunt libere să aleagă design-ul pe care îl doresc pentru cealaltă parte.

România trebuie să decidă cum arată CEASS roman şi ce informaţie este scrisă pe card. CEASS român are imprimat pe el:

1. Numele şi prenumele asiguratului;

2. Codul numeric personal;

3. Data de naştere a asiguratului;

4. Data de expirare a cardului;

5. Codul Organizaţiei Internaţionale Standard al statului care emite cardul;

6. Numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate emitente;

7. Numărul cardului.

Îngrijiri suportate (de CEASS)

Tipul de îngrijiri suportate sunt “prestaţiile în natură care devin necesare pe motive medicale în timpul şederii pe teritoriul unui alt stat membru, ţinând cont de natura prestaţiilor şi de durata de şedere preconizată” (Articolul 22(1)(a) din Regulamentul 1408/71).

Acest concept a fost definit ca “prestaţii acordate pentru ca persoana asigurată să nu fie forţată să se întoarcă acasă şi să-şi poată continua şederea în condiţii medicale sigure” (CASSLM Decizia nr. 194). Acest lucru se aplică tuturor posesorilor de card – pensionari, turişti etc.

NB: persoanele care călătoresc în Europa pentru a urma un tratament în altă ţară decât ţara în care sunt asigurate nu sunt acoperite de card.

CEASS conţine informaţii medicale despre posesor?

Scopul CEASS este de a facilita accesul la îngrijiri medicale în timpul şederii temporare a posesorului CEASS în alt stat membru şi accelerarea rambursării costurilor implicate. CEASS nu conţine alte informaţii medicale despre posesor (grupa de sânge, boli preexistente etc.).

Cine are dreptul de a deţine CEASS?

Orice persoană asigurată sau acoperită de sistemul de securitate socială din orice stat membru are dreptul de a deţine CEASS. Cum CEASS acoperă doar posesorul, fiecare membru al familiei trebuie să deţină propriul card.

Ce ţări sunt implicate?

Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia şi Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

De unde pot să obţin mai multe informaţii şi de unde pot obţine un Card European de Asigurări Sociale de Sănătate?

Întotdeauna trebuie să contactaţi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate de care aparţineţi. Fiecare stat membru poate să decidă cum organizează distribuirea CEASS în teritoriul propriu.

Dacă merg în vacanţă în alt stat membru fără nici un document, ce se va întâmpla dacă am nevoie de tratament medical?

Dacă este cazul, bineînţeles că veţi primi tratamentul necesar care să vă permită să vă continuaţi vacanţa fără a vă întoarce acasă pentru tratament. Totuşi, nu uitaţi că aceste documente nu numai că vă facilitează accesul la îngrijiri medicale la faţa locului, de vreme ce vă garantează că veţi primi tratament conform regulilor statului membru pe care îl vizitaţi, dar vă garantează de asemenea rambursarea imediată, sau cel puţin la scurt timp după întoarcerea acasă, a cheltuielilor pe care s-ar putea să fiţi nevoit să le plătiţi la faţa locului.

De aceea, sunteţi sfătuit să aveţi la dumneavoastră Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate sau documentul înlocuitor de fiecare dată când călătoriţi în orice stat membru al Spaţiului Economic European ( Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia) sau în Elveţia, fie din motive personale sau profesionale.

În timpul vizitei îmi dau seama că am uitat sau mi-am pierdut cardul. Ce ar trebui să fac?

Dacă v-aţi uitat sau v-aţi pierdut cardul, puteţi să-i cereţi instituţiei dumneavoastră de asigurări de sănătate să vă trimită prin fax sau prin email certificatul înlocuitor provizoriu. Acesta este echivalent cu CEASS şi vă oferă aceleaşi drepturi la îngrijiri de sănătate şi de rambursare a cheltuielilor asociate care intervin în timpul şederii dumneavoastră temporare în alt stat membru. Acest lucru este recomandat în special dacă trebuie să fiţi internat în spital.

Un doctor poate să refuze să mă trateze dacă mi-am uitat Cardul European de Asigurări de Sănătate?

Conform eticii medicale, un doctor nu poate să refuze să vă trateze dacă starea dumneavoastră de sănătate necesită tratament. Faptul că nu puteţi să îi arătaţi cardul nu ar trebui să aibă nici un efect asupra tratamentului medical. Totuşi, nu aveţi nici o garanţie că în acest caz cheltuielile vă vor fi rambursate în aceleaşi condiţii ca şi în cazul în care aţi fi putut să vă demonstraţi statutul de asigurat prin prezentarea Cardului European de Asigurări de Sănătate sau a unui document echivalent.

Doctorul sau centrul medical ar putea să vă ceară să plătiţi toate cheltuielile sau să plătiţi o parte din cheltuielile pe care o persoană asigurată din acelaşi stat membru nu ar trebui să le plătească. În caz de urgenţă, instituţia dumneavoastră de asigurări de sănătate ar putea să vă ajute, trimiţându-vă pe fax sau email certificatul înlocuitor provizoriu.

Casa de Asigurări de Sănătate refuză să-mi elibereze CEASS. Ce pot să fac?

Trebuie să fiţi asigurat (şi toate taxele cerute să fie plătite) pentru a putea primi CEASS. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate este obligată să vă emită un CEASS sau cel puţin un certificat înlocuitor provizoriu dacă CEASS nu este disponibil imediat. CJAS trebuie să vă emită unul dintre aceste documente pentru ca dumneavoastră să puteţi călători în spaţiul SEE şi Elveţia fără nici o grijă.

Mă gândesc că merg în alt stat membru pentru tratament medical. Pot să folosesc Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate în acest caz?

Nu. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate acoperă doar îngrijirile medicale care “devin necesare din punct de vedere medical în timpul şederii pe teritoriul altui stat membru, ţinând cont de natura prestaţiilor şi de durata prevăzută a şederii”. Cu alte cuvinte, aveţi dreptul la orice tratament medical şi îngrijiri pe care starea dumneavoastră de sănătate le necesită pentru ca dumneavoastră să puteţi să vă continuaţi sejurul în condiţii medicale sigure.

Aşadar, nu veţi fi obligat să vă scurtaţi vizita pentru a vă întoarce în ţară pentru a urma tratamentul. Totuşi, Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate nu va acoperi cheltuielile dacă mergeţi în alt stat membru cu scopul precis de a beneficia de tratament medical. Dacă doriţi ca, cheltuielile tratamentului dumneavoastră să fie suportate în condiţiile stabilite de Regulamentul CE nr. 1408/71 privind coordonarea regimurilor de securitate socială, trebuie ca, mai întâi, să obţineţi acordul instituţiei de asigurare de sănătate – Formularul E 112 – (Articolul 22(2) a Regulamentului 1408/71)

În străinătate pot să-mi aleg doctorul?

Puteţi să vă folosiţi CEASS dacă mergeţi la un furnizor de îngrijiri medicale acoperit de regimul de securitate socială potrivit legii din statul gazdă. Dacă mergeţi la un doctor sau la o clinică privată nu veţi putea folosi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate.

Cadru legal

Prevederea legală care reglementează Cardul european de sănătate în România este Ordinul Nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia.

Cererea-tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate este anexată Ordinului 559/2006 şi poate fi găsită aici: https://legestart.ro/Ordinul-559-2006-aprobarea-caracteristicilor-tehnice-modalitatilor-eliberare-utilizare-ale-cardului-european-asigurari-sociale-sanatate-aprobarea-modelului-certificatu-%28MjE5MTMz%29.htm

Surse: CNAS, European Health Insurance Card, Monitorul Oficial

32 COMENTARII

 1. Pentru lucru temporar in strainatate (prin delegatie) poate fi utilizat cardul? Mai precis in situatia in care o persoana lucreaza pentru o firma romaneasca in strainatate (sa zicem Franta), care are contract cu firma straina si are un accident de munca minor care necesita o medicamentatie si un bandaj poate utiliza cardul?

  • Dacă persoana lucrează în Franţa pe o perioada de cel mult 6 luni, atunci ea poate utiliza acest card în situaţia în care are nevoie de acesta. E bine de ştiut că puteţi să vă folosiţi cardul dacă mergeţi la un furnizor de îngrijiri medicale acoperit de regimul de securitate socială potrivit legii din statul gazdă. Dacă mergeţi la un doctor sau la o clinică privată nu veţi putea folosi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate. O zi frumoasă!

 2. eu am medic de familie in italia ,am avut probleme de sanatata la intoarcerea in tara .am cerut fostului ,medic sa mi faca o investigatie la care m a refuzat .spunindumi ca trebuie sa platesc .i am dat tessrera sanitaria tessera europea di assicurazione malattia…spunindumi ca nu este valabila in romania.[doar in romania se poate intimpla asa]

 3. Buna! Eu am plecat din tara acum doua luni, ca sa ma pregatesc ptr un examen din iunie in Germania, la o facultate de Muzica. Cand am plecat nu m-am gandit ca imi trebuie acest card neaparat si nici nu am avut banii necesari k sa platesc pe cele 6 luni in urma.
  Dar aici, pana si ca sa studiezi intr-o scoala ai nevoie de acest card,aici neaparat trebuie sa fi asigurat d.p .d.v medical. De aceea l-am rugat pe tatl meu sa-mi faca acest card. A platit ptr cele 6 luni, apoi a vrut sa depuna actele ptr cardul european.La inceput Doamna de la Cas Prahova a zis ca trebuie sa vin neaparat personal, dupa ce am insistat telefonic si m-am documentat a zis ca imi trebuie o declaratie legalizata de cedare a drepturilor, apoi dp ce a depus dosarul si trebuia deja sa se elibereze actul, i-a spus ca nu e posibil ptr ca nu sunt studenta. Si doamna respectiva mi-a sugerat sa imi fac in Germania asigurare, dar nu vreau, din moment ce eu sunt cetatean roman si sunt asigurata in tara. Eu am citit pe internet pe mai multe site-uri , si am inteles ca poti obtine acest card si fara sa fii student, atata timp cat platesti asigurarea lunar. Va rog mult, ati putea sa-mi spuneti ce sa mai fac? unde as putea sa fac o plangere ? Multumesc frumos.

 4. am venit in italia acum 3 ani,iar in acest moment sint insarcinata in 2 luni.Nu am medic de familie,pentru ca nu am lucrat cu contract de munca.Desi in italia femeile insarcinate au dreptul la toate analizele gratuite,mi s-a spus ca numai daca am card de sanatate european,pot beneficia de aceleasi drepturi.Cum as putea sa am acest card,din moment ce eu sint deja de 3 ani aici,iar din Romania am plecat cind eram in somaj,dupa 12 ani de munca? Va rog mult sa imi dati un raspuns!

 5. Mama mea a facut cerere pentru cardul acesta mai mult de o luna si nici un raspuns nu a primit pina acum zilnic incearca sa ieie legatura.fara nici un rezultat. la sfirsit de saptamina as vrea sa merg dupa ea este riscant sa plece in strainatate fara card si anul trecut a facut cerere si pina in ziua de azi nu a primit nici card nici raspuns de ce nu soseste cardul. se poate ca are 70ani si din cauza aceasta nu primeste cardul. DACA POATE CINEVA SA MA AJUTE CU INFORMATI DESPRE CAZUL ACESTA. CU. RESPECT. LEVENTE

 6. Buna ziua, as dori sa imi fac si eu cardul european de sanatate, in ultimul an nu am muncit nici in tara nici in afara ei, am citit pe un site ca se elibereaza gratuit, costa ceva sau cum e ca nu mai inteleg nimic !

 7. Buna! In luna iulie anul acesta am beneficiat de ingrijiri medicale In Olanda! Acolo nu mi-au spus nimic ca ar trebui sa platesc iar de curand mi-a venit o factura de plata acasa in valoare de 400 de euro…Din pacate nu stiam de acest Card European iar acum nu stiu cum sa procedez pt a nu plati aceasta suma.Mentionez ca sunt studenta fara nici un venit, iar daca nu o platesc ce se poate intampla?

 8. buna seara!am ceva nelamuriri….cum ar fi:plATA la zi, pe ultimii 5 ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate????ce sa inteleg prin asta???va intreb pt ca eu de 4 ani ma aflu in Franta si nu am platit nimic in romania ….ce trebuie sa achit?si a doua intrebare este: daca eu fac card european si raman insarcinata si nasc in Franta acest card acopera nasterea??dar copilul daca Doamne fereste se imbolnaveste in primele luni din viata pot plati spitalul cu, cardul meu eurpean???Multumesc!!!

 9. Locuiesc si lucrez in Italia de 12 ani unde am medicul de familie si asigurarea medicala. Doresc sa ma intorc definitiv acasa dar fiind bolnava de LES nu stiu daca voi beneficia de ajutor medical sau spitalizari. Ce trebuie sa fac ?

 10. ok. am intales ceea ce sa scris mai sus ca trebuie sa fi contribuit in/pe ultimi 5 ani. Dar, Cei care nu au contribuit niciun ban pina in prezent, au dreptul sa primeasca acel card european de sanatate ?
  Ce trebuie sa faca aceasta categorie de persoane care nu au contribuit pina in prezent niciun ban la CAS pentru a obtine acel card, si cit ar trebui sa plateasca pentru urmatoarele 6 luni ?

 11. buna seara!!!sunt stabilit in germania de 2 ani…eu sunt asigurat aici…dar as dori ca mama mea sa vina sa-si faca niste analize aici.ea este asigurata in romania de 25 de ani tot plateste,iar serviciile sunt asa cum sunt!
  intrebarea mea este daca poate veni aici cu cardul acesta de sanatate aici sa-si faca un minim de analize?sau daca nu altfel cum as putea sa o ajut?…are probleme cu alergii la mai multe chestii!!
  multumesc!!

 12. sarut mina asi vrea sa aflu si eu ce este de facut am fost in franta cu firma la care lucrez in tara si din pacate am avut un accident si am fost operat de ulcer in franta am avut asigurare facuta de firma pe perioada saderi mele in franta de o luna de zile am primit acasa nota de plat de la spital din franta deoare ce sefi au dat asigurarea spitalului dar au uitat sa anunte casa de asigurare in 48 de ore de la accident ce trebuie sa fac ?va rog sami dati un raspuns ptr a sti ce sa fac

 13. Sunt student in Franta:cardul CEASS e valabil doar 6 luni;cum pot incheia o asigurare de sanatate in Romania (Eventual contra cost) valabila 3 ani in Franta?

 14. Daca am o boala cardiaca cronica,si ma duc in UE ,si apare ceva acut pot beneficia de ajutor medical,daca am card european?Nu voi primi nota de plata acasa de la casa de asigurari la intoarcere in tara?

 15. Ca sa reiau ideea … ca cetatean roman pensionar am dreptul la asistenta medicala pe teritoriul Romaniei , dar daca imi stabilesc RESEDINTA in Spania, pot obtine card de sanatate permanent, sau trebuie sa-l reinnoesc la fiecare 6 luni ? Daca da….cum ? Daca nu….De ce?

 16. Muncesc in Italia,dar fara contract de munca,de ceva timp,deci nu am asigurare de sanatata,pot sa beneficiez de un card de sanatate,in conditiile in care stau i Italia de 4 ani,multumesc

 17. PENTRU O BUNA BUCATA DE TIMP SUNT IN GERMANIA LA FETELE MELE SI AM GRIJA DE O NEPOTICA.EU SI SOTIA MEA.INTREBARE:PENTRU .CA MIN ELIBEREAZA O RETETA PENTRU MEDICAMENTELE CU E.IBERARE PRELUNGITA SI UNELE CONSULTATII SE PERCEP TAXE IN TARA SAU SUNT PLATITE CU CARDUL EUROPEAN.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here