20 Noiembrie, 2019

UPDATE: De la 1 iulie se modifică substanţial formularul 394

Începând cu 1 iulie 2016 se modifică substanțial noul formular al declarației informative 394 pentru declararea livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, respectiv a achizițiilor efectuate de pe teritoriul național, potrivit Ordinului ANAF nr. 1105/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 242 din 1 aprilie 2016 (M.Of. nr. 242/2016).

Noul formular se utilizează la declararea tranzacțiilor efectuate de o persoană înregistrată în scopuri de TVA, începând cu luna iulie 2016. Nu se revine pentru primele luni ale anului.

Declarația se depune până pe data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale avute de persoana impozabilă, inclusiv în lunile în care nu au fost realizate tranzacții.

În cazul în care se constată erori în declarația depusă, corectarea se realizează prin depunerea unei noi declarații cu toate datele corectate.

Din punctul de vedere al conținutului, formatul și datele declarate se complică substanțial

Să parcurgem elementele ce trebuie declarate:

1. Declarația se depune pentru orice operație taxabilă la care a fost emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, pentru facturile de taxare inversă sau pentru autofacturi.

2. Se raportează valoarea totală a bonurilor fiscale emise, inclusiv facturile simplificate sau bonurile fiscale ce îndeplinesc condiția de factură simplificată, indiferent dacă este sau nu menționat codul de TVA al beneficiarului.

3. Declarația raportează facturile primite în perioada de raportare, inclusiv cele cu taxare inversă sau cu TVA la încasare, precum și borderourile de achiziții de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol, respectiv se vor declara contractele de achiziții de la persoanele fizice.

4. Se vor declara achizițiile în baza facturilor simplificate respectiv a bonurilor fiscale ce îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului.

5. În rezumatul declarației se raportează numărul total al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, indiferent de numărul operațiunilor.

6. Se raportează numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri. Acestea vor fi defalcate pentru fiecare cotă de TVA, pentru sistemul de TVA cu exigibilitate normală.

7. Se cuprinde valoarea totală a bazei impozabile aferente facturilor emise în sistem normal de TVA, cu excepția facturilor simplificate.

8. Se raportează numărul total al facturilor emise defalcate pe fiecare cotă de TVA de către persoanele ce aplică sistemul de TVA la încasare.

9. Se declară valoarea totală a bazei impozabile pentru care se aplică TVA la încasare, inclusiv TVA aferent, defalcată pe cote.

10. Se declară numărul total de facturi emise pentru sistemul de TVA cu exigibilitate normală emise de entitățile care aplică regimurile speciale (agenții de turism, bunuri second-hand etc.).

11. Se declară numărul total al facturilor emise cu regim de TVA la încasare pentru entitățile ce aplică regimurile speciale (agenții de turism, bunuri second-hand etc.).

12. Se raportează valoarea totală a bazei impozabile când persoana impozabilă aplică sistemul de TVA la încasare respectiv sistemul cu TVA normal, pentru facturile emise în regim special al TVA (agenții de turism, bunuri second-hand etc.).

13. Se declară achizițiile supuse taxării inverse, defalcate pe cele 12 tipuri de bunuri pentru care se aplică măsura de simplificare (când valoarea facturii este mai mare de 22.500 lei).

14. Se declară și toate achizițiile de bunuri ce ar fi fost în sfera taxării inverse, când valoarea facturii este mai mică de 22.500 lei și se aplică sistemul normal al TVA.

Alte elemente supuse declarării:

  • se declară tranzacțiile cu persoanele impozabile stabilite în alte state membre sub forma unui număr total, aferente persoanelor străine ce nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, date ce nu se declară în declarația 390.
  • se declară tranzacțiile cu persoanele impozabile din afara Comunității Europene ce nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

Detaliere privind raportarea bonurilor fiscale

Se declară numărul total al bonurilor fiscale și valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul caselor de marcat fiscale pentru bonurile fiscale emise în perioada de raportare. Dacă pentru aceste bonuri fiscale au fost emise facturi, raportarea se face în secțiunea facturilor.

Se declară și valoarea totală a încasărilor pentru activitățile exceptate de la utilizarea caselor de marcat fiscale, cum ar fi biletele de călătorie sau tichetele cu valoare fixă.

Se raportează seriile și numărul de facturi respectiv facturile anulate, seriile și numărul autofacturilor.

Se efectuează o descriere a tranzacțiilor ce au condus la TVA de rambursat, dacă e cazul.

De reținut! În perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016, pentru operațiunile cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA, respectiv pentru operațiunile cu regim special (agenții de turism, bunuri second-hand etc.) efectuate către persoane fizice, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2017, vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora.

De reținut! La livrările de bunuri sau prestările de servicii către persoane fizice, codul numeric personal nu este obligatoriu. Acesta se va completa doar dacă persoana impozabilă îl află de la persoana fizică. În lipsa acestuia, se vor completa numele, prenumele și adresa persoanei fizice. Pe lângă acestea, informațiile vor cuprinde în mod obligatoriu: țară, localitate, județ, sector, stradă, număr bloc, apartament, alte detalii adresă.

În concluzie, datele raportate în declarația 394 nu s-au simplificat substanțial, autoritățile efectuând doar o simulare în acest sens în ciuda faptului că unii contribuabili au solicitat acest fapt. Se raportează o multitudine de date care nu sunt utile nimănui, doar pentru statistică, să se creeze o birocrație suplimentară și motive de amendare a contribuabilului și bineînțeles multitudinea acestor date va conduce la multe erori.

Cele mai mari costuri însă vor fi cele cu adaptarea sistemelor informatice și bineînțeles cu alocarea de resurse umane suplimentare. După cum arată declarația, nu rezultă prezumții la reducerea evaziunii fiscale întrucât toate aceste date transpun tranzacții existente și în prezent pentru care oricum se efectuează înregistrarea în contabilitate.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu