Continuăm seria articolelor referitoare la documentele care trebuie să se afle la bordul autovehiculelor rutiere aflate în trafic internaţional, prezentând în continuare actele necesare în cazul vehiculelor înmatriculate în alte ţări.

Astfel, în ceea ce priveşte vehicule înmatriculate în alte ţări, pentru toate tipurile de transport sunt necesare următoarele acte:

* certificatul de înmatriculare a vehiculului, însoţit de talonul de inspecţie tehnică;

* permisul de conducere al conducătorului auto;

* diagrama tahograf pentru autovehiculele de marfă cu sarcina utilă mai mare de 3,5 tone, pentru microbuze (>9 locuri) şi autobuze;

* asigurarea civilă şi cartea verde;

* documentele specifice solicitate de Administraţia Naţională a Drumurilor din România în vederea îndeplinirii obiectivelor controlului efectuat de aceasta:

– aviz prealabil pentru eventuala autorizare specială de transport pentru traseul de la intrarea până la ieşirea din România, în cazul traficului direct (la ieşire);

– documente specifice reglementate pentru transporturi umanitare cu destinaţia România (la intrare);

– talonul din MTC (matcă + talon + chitanţă) eliberat la intrarea în România (la ieşire);

– alte eventuale documente preluate la intrarea în România cu corespondenţă la ieşire (eurovignete etc.).

La documentele prezentate anterior, se remarcă prezenţa şi a altor acte, în funcţie de anumite elemente specifice:

* Pentru transportul de mărfuri:

– documente de însoţire a mărfii (facturi, avize etc.);

– scrisoare de transport internaţional – CMR;

– carnet TIR (dacă circulă sub convenţia TIR);

– autorizaţii emise de Ministerul Transporturilor din România.

* Pentru transportul de mărfuri perisabile sau de animale vii:

– autorizaţie sanitar-veterinară pentru vehicul;

– certificat sanitar-veterinar de transport pentru marfă.

* Pentru transportul de produse periculoase şi de materiale radioactive:

– certificatul de atestare profesională pentru şoferi, conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), pentru clasa produsului transportat;

– prospectul produsului transportat, instrucţiunile de siguranţă şi intervenţie în caz de necesitate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; pentru transportul coletelor mici (maximum 1.000 kg) nu sunt necesare instrucţiuni de siguranţă, rămânând valabile indicaţiile prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), referitoare la ambalaj, etichetare etc.

* Pentru transportul de persoane prin serviciu regulat:

– autorizaţia emisă de Ministerul Transporturilor din România;

– asigurarea de persoane şi bagaje;

– diagrama biletelor de călătorie şi lista cuprinzând pasagerii – în original.

* Pentru transportul de persoane prin serviciu ocazional sau turistic:

– documentele specifice care să ateste caracterul transportului (invitaţie, contract, respectiv voucher sau contract de asigurare a serviciilor turistice, încheiat cu o societate atestată prin licenţă de turism);

– lista cuprinzând pasagerii – în original;

– asigurarea de persoane şi bagaje;

– autorizaţia eliberată de Ministerul Transporturilor din România în conformitate cu acordurile bilaterale în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here