25 Februarie, 2018

UPDATE: Asigurările obligatorii faţă de decizia de suspendare a ordinului CSA

CSA precizează că decizia Curţii de Apel București (CAB), prin care s-a dispus admiterea în parte a cererii de suspendare a executarii Ordinului CSA nr. 15/2012 şi a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, reprezintă o primă fază procesuală şi nu este o decizie irevocabilă.

Începând cu 22 august, data publicării în Monitorul oficial nr. 603 a Ordinului nr.15/2012 al preşedintelului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, au fost puse în aplicare Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin.

La data intrării în vigoare a acestui ordin a fost abrogat Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009 de punere în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 320/2009, cu modificările ulterioare.

Ordinul CSA prevede că, începând cu 1 septembrie 2012, societăţile de asigurare autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe vor putea încheia asigurări facultative pentru locuinţe pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor, numai pentru sumele asigurate care excedează sumelor asigurate obligatoriu.

Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie pe o perioadă de 12 luni.

Proprietarii de locuinţe care au încheiate contracte de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, au obligaţia de a încheia contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul contractelor de asigurare multianuale, la data primei aniversări a acestora, după data aplicării Legii nr. 260/2008, republicată.

Pentru riscurile şi sumele asigurate obligatoriu, prevăzute în Legea nr. 260/2008, republicată, societăţile de asigurare vor putea încheia doar PAD. Ordinul CSA blochează, astfel, variantele puse în aplicare de diferite societăţi de asigurare, fapt care a generat acţiunea promovată în instanţă de Astra Asigurări.

Pe 18 septembrie, Curtea de Apel Bucureşti a hotărât suspendarea Ordinului CSA nr.15/2012.

CSA precizează că decizia Curţii de Apel Bucureşti (CAB), prin care s-a dispus admiterea în parte a cererii de suspendare a executarii Ordinului CSA nr. 15/2012 şi a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, reprezintă o primă fază procesuală şi nu este o decizie irevocabilă.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor precizează că modificarea legislaţiei secundare emisă în aplicarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor vizează atingerea obiectivului principal stabilit de legiuitor, respectiv protecţia fondului locativ din România împotriva riscurilor de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.

Prin măsurile adoptate, CSA a avut în vedere respectarea legislaţiei în vigoare şi aplicarea acesteia de către toate societăţile de asigurare în mod unitar, pentru implementarea cu succes a proiectului iniţiat şi finanţat de Banca Mondială. Studiile Băncii Mondiale au arătat că locuinţele şi, implicit, populaţia României au o expunere majoră la riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a avut în vedere acoperirea riscurilor de catastrofă la nivel naţional, fără a interzice încheierea asigurărilor facultative, în scopul protejarii intereselor asiguraţilor, în situaţia în care unele produse de asigurări facultative similare existente în piaţă au condiţii diferite de la o societate la alta, altele decât cele prevăzute în Legea nr.260/2008.

CSA recomandă proprietarilor de locuinţe să verifice condiţiile contractuale ale poliţelor facultative. Dacă acestea sunt de tip proporţional sau prevăd franşize pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală (cutremur, inundaţii şi alunecări de teren), atunci obligaţia de a-şi asigura locuinţele, conform prevederilor legii, nu este îndeplinită.

Pentru lămurirea oricăror probleme ce pot apărea în procesul de încheiere a unei poliţe de asigurare şi/sau în perioada de derulare a acesteia, CSA a pus la dispoziţia asiguraţilor serviciul TelVerde, care poate fi accesat gratuit la numărul 0-8008-25627.

*

Un comunicat de presă al CSA, din 29 august, preciza că începând cu data de 1 septembrie 2012, toate societăţile de asigurare autorizate să subscrie riscuri de catastrofă naturală vor putea încheia asigurări facultative doar pentru sume asigurate care exced celor acoperite prin poliţa obligatorie pentru locuinţe, respectiv 10.000 de euro sau 20.000 de euro, la tarifele stabilite prin legea privind asigurarea obligatorie a locuințelor.

Poliţele facultative, încheiate anterior datei de 1 septembrie 2012, se vor derula fără nicio modificare până la expirarea acestora. Ulterior, proprietarii aflaţi în astfel de situaţii vor trebui să îşi asigure locuinţele în primul rând pentru riscurile şi sumele asigurate prevăzute în Legea nr. 260/2008 prin încheierea unei poliţe obligatorii.

Cei care vor dori o protecţie suplimentară, respectiv mai multe riscuri acoperite, pentru o sumă asigurată mai mare decât nivelul minim stabilit prin legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, pot încheia o asigurare facultativă.

CSA a modificat normele de punere în aplicare a Legii nr. 260/2008, astfel încât societăţile de asigurări să pună în execuţie, în mod unitar, dispoziţiile legale referitoare la asigurarea obligatorie a locuinţelor.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu