Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 7 noiembrie 2012.

Actul normativ a fost aprobat în şedinţa de Guvern susţinută în data de 30 octombrie 2012 şi prevede adăugarea unui nou articol, după articolul 13, care să includă următoarea structură a schemei de finanţare, cu referire atât la lucrările de intervenţie, cât şi la realizarea auditului energetic şi a expertizei tehnice:

– 60% din finanţare este asigurată din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat;

– 40% reprezintă contribuţia însumată a consiliilor locale şi a asociaţiilor de proprietarilor, astfel: contribuţia proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio – economice, în limita a maxim 30% din valoarea activităţilor/ lucrărilor, care se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, în completare, din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari constituit în acest sens. Cota de contribuţie a proprietarilor nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităţilor/lucrărilor.

În ceea ce priveşte ordinea de prioritizare a blocurilor ce urmează să fie supuse reabilitării termice, elemente care vor fi luate în considerare vizează:

– nivelul de performanţă energetică (începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic);

– numărul de apartamente (începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de apartamente);

– anul construirii (începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare).

Actuala formă a ordonanţei de urgenţă cuprinde şi un capitol de sancţiuni şi amenzi, aplicabile atât executanţilor, care nu respectă anumite standarde ale lucrărilor şi materialelor, dar şi autorităţilor locale (coordonatori locali) care nu respectă anumite obligaţii prevăzute de actul normativ. Valorile acestor sancţiuni contravenţionale variază de la 5.000 la 50.000 de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here