În Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie 2013 a fost publicată Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Actul normativ vizează, în primul rând, stabilirea unor termene maximale de plată, contractuale şi legale, după cum urmează:

* în raporturile între profesionişti:

a) termen contractual: max. 60 de zile

b) termen legal:

– 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii;

– 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data facturii este incertă;

– 30 de zile de la data finalizării procedurii de recepţie – durata perioadei de recepţie: maxim 60 de zile (clauze diferite în contract, dar care să nu fie inechitabile pentru creditor)

* în raporturile dintre profesionişti şi autorităţi contractante:

a) termen legal:

– 30 de zile de la data primirii facturii;

– 30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii facturii este incertă;

– 30 de zile de la data finalizării procedurii de recepţie.

– data primirii facturii nu poate face obiectul unei clauze contractuale;

b) termen legal derogatoriu (60 de zile) pentru întreprinderile publice şi entităţile publice din domeniul sănătăţii;

c) termen contractual: max. 30 de zile, cu posibilitatea de derogare până la max. 60 de zile (prelungire justificată în mod obiectiv ţinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului)

– durata perioadei de recepţie: max 60 de zile (clauze contrare în contract , dar care să nu fie abuzive faţă de creditor)

Ca un alt punct esenţial, se are în vedere şi reglementarea instituţiei „daunelor-interese suplimentare” pe valoarea de 40 de euro , ca despăgubire minimă, la care creditorul are dreptul automat, din prima zi de întârziere la plată.

Nu în ultimul rând este vizată prevedea unei liste neexhaustive de clauze abuzive şi de criterii de determinare a clauzelor şi practicilor abuzive.

Forma integrală a actului normativ poate fi consultată gratuit şi pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here