La sfârşitul săptămânii trecute, a fost publicat un act normativ conform căruia unităţile comerciale în care nu se emit bonuri fiscale vor fi închise, activitatea operatorului economic urmând a fi suspendată.

Astfel, prin procedura aprobată de OMFP nr. 218/2015 se stabilește că, în cazul în care organele de control abilitate dispun măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru pentru neemiterea bonurilor fiscale, acestea procedează şi la sigilarea unităţii, măsura fiind valabilă de la 1 martie 2015.

Ce vor urmări inspectorii antifraudă?

Potrivit unui comunicat de presă emis astăzi de Direcţia Generală Antifraudă (ANAF), inspectorii vor urmări dacă se încalcă următoarele obligaţii legale:

 • dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate doar de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate;
 • utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • emiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate (emiterea de bonuri cu o valoare care corespunde realităţii);
 • întocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat.

Noile sancţiuni pentru încălcarea acestor obligaţii sunt:

 • amenda contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei;
 • suspendarea activităţii în punctul de lucru pentru o perioadă de 1- 3 luni.

Atenţie! Dacă la punctele de vânzare există sume ce nu pot fi justificate prin documentele emise cu aparate de marcat, în registrul special sau prin chitanţe, acestea se confiscă şi se aplică o amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Sigilarea unităţilor

În situaţiile în care sigilarea nu poate fi realizată, organele de control dispun suspendarea activităţii şi menţionează în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor împrejurările care fac imposibilă aplicarea măsurii sigilării.

Sigilarea vizează toate căile de acces destinate intrării clienţilor în incinta unităţii operatorului economic.

Concomitent cu sigilarea unităţii, organele de control afişează la loc vizibil, de regulă în interiorul unităţii pe geamurile tuturor uşilor de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul ferestrelor, un anunţ referitor la suspendarea activităţii operatorului economic care este tipărit cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut:

ACTIVITATE SUSPENDATĂ DE (Denumire instituţie/ structură) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE.

Desigilarea unităţii operatorului economic poate avea loc în următoarele situaţii:

 • împlinirea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea unităţii;
 • în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
 • transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă;
 • schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chiriaş, comodatar) spaţiului în care se află unitatea;
 • lucrări de reparaţii urgente în incinta unităţii.

Desigilarea se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării.

În cazul în care se dorește transferul mărfurilor din incintă sau efectuarea de lucrări urgente în incinta unității, se poate solicita, o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura suspendării activităţii, o perioadă de desigilare de maxim 2 zile.

După realizarea scopului pentru care a fost solicitată desigilarea, unitatea este resigilată până la împlinirea termenului pentru care s-a dispus măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here