Ministerul de Finanțe acordă unităților administrativ-teritoriale posibilitatea de a contracta împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei. Proiectul de ordonanță de guvern a fost postat pe pagina ministerului și prevede, totodată, ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita astfel de împrumuturi inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Împrumuturile se acordă în următoarele condiţii:

a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:

  • 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;
  • 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
  • 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;
  • 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani,inclusiv.

b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral.

UAT-urile pot depune la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau la administraţiile judeţene ale finanţelor publice documentația necesară, termenul limită fiind data de 29 noiembrie 2018.

Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

“(15) Beneficiarii prevăzuți la alin. (3), lit. b) – d) restituie, din sumele rambursate de către autoritatea de management, suma reprezentând valoarea prefinanțării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale acestora”.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here