Ordinul nr. 58 din 14 Ianuarie 2021 reglementează depunerea situațiilor financiare pentru anul 2020 la autoritățile fiscale și adoptă formularele și procedurile de completare pentru situațiile financiare anuale.

Pentru asociații și fundații, termenul de depunere al situațiilor financiare este de 120 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 30 aprilie 2021. Aceasta este o zi nelucrătoare, astfel că termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare, respectiv data de 04 mai 2021.

De asemenea, este prelungit până la 4 mai termenul pentru depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent – Formularul 120.

Contribuabilii vizaţi – Operatorii economici plătitori de accize

Legea 227/2015 art.346 alin.(4) și art.445 lit.c)
OPANAF 3386/2016

Tot până la 4 mai se depune Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Contribuabilii vizaţi – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

OPANAF 3769/2015

Mai multe detaii despre Termenele de depunere a situațiilor financiare pentru anul 2020 la autoritățile fiscale citiţi în acest material. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here